Hun vil gi sjefen mer makt over arbeidstiden

– Heltidsstillinger er best for å sikre kompetansen og kontinuitet rundt pasientene, sier Sylvia Brustad.

– Heltidsstillinger er best for å sikre kompetansen og kontinuitet rundt pasientene, sier Sylvia Brustad. Foto:

Spekter-direktør har resepten på hvordan flere sykepleiere skal få en heltidsjobb.

DEL

I sykehusene ble det fra februar til september i år utlyst 3.864 sykepleierstillinger. Halvparten av disse er heltidsjobber.

– Lederne må få litt større handlingsrom til å fastsette arbeidstiden ut fra hensynet til både de ansatte og driften, sier Spekters Sylvia Brustad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Økt innflytelse

Dermed følger direktøren i arbeidsgiverforeningen det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalgets anbefaling om å gi arbeidsgiverne økt innflytelse over de ansattes arbeidstid.

– Å gjennomføre utvalgets forslag om nye regler for skift- og turnusarbeid er det viktigste politiske tiltaket for å øke andelen heltidsstillinger. Dette skal selvsagt skje i tett samarbeid med tillitsvalgte og innenfor arbeidsmiljølovens grenser, sier Brustad, som tror dette er den beste løsningen på sikt.

– Det vil også bidra til mer kvalitet og kontinuitet rundt pasientene fordi man setter opp arbeidstiden etter driftsbehovene på en bedre måte enn i dag, sier Spekter-direktøren.

Annenhver helg

Spekters mål er at alle sykepleiere som ønsker heltid, også skal få det. Utfordringen er imidlertid at mange ansatte foretrekker deltid, og det igjen avler mer deltid. I tillegg skaper helgene problemer.

Lederne må få litt større handlingsrom til å fastsette arbeidstiden ut fra hensynet til både de ansatte og driften.

Sylvia Brustad, direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter

– Norsk Sykepleierforbund (NSF) har et vedtak om at de ikke skal jobbe oftere enn hver tredje helg. Det praktiseres også i stor grad. Arbeidsgiver vil ikke tilbake til at sykepleiere skal jobbe annenhver helg, men vi må fordele arbeidet slik at helgene dekkes bedre, sier Brustad.

Saken fortsetter under bildet.

Arbeidstid: Arbeidsgiverforeningen Spekter vil gi sjefen mer makt over arbeidstiden til sykepleierne. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Arbeidstid: Arbeidsgiverforeningen Spekter vil gi sjefen mer makt over arbeidstiden til sykepleierne. Foto: Tore Meek, NTB scanpix Foto:

Betent strid

Anbefalingen fra Arbeidstidsutvalget griper inn i striden mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og NSF om skift, turnus og helgebelastning.

– Det er et bredt politisk flertall mot å fjerne avtaleretten på turnusplaner. Alle ga klar beskjed under valgkampen om at det ikke er aktuelt å endre dagens lovgiving på dette punktet. Det virker nesten som Spekter ikke har fått med seg dette, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF til ANB.

Hun frykter en motsatt effekt av utvalgets forslag om å gi arbeidsgivere økt styringsrett over turnusplaner. Nemlig at færre sykepleiere vil makte å arbeide i fulle stillinger.

– Utfordringen med deltid er sammensatt og kompleks og må finne sin løsning gjennom samhandling mellom partene, ikke ved å tvinge sykepleiere og annet helsepersonell til tøffere turnus, sier By. (ANB)

Artikkeltags