– Legemangelen er en varslet katastrofe

Behovet for flere leger er prekært, ifølge SV, som krever politisk handling for å løse krisen.

Behovet for flere leger er prekært, ifølge SV, som krever politisk handling for å løse krisen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

SV har resepten på hvordan floken med den store mangelen på leger kan løses.

DEL

Mens regjeringen prøver å hale i land neste års statsbudsjett sammen med KrF og Venstre, foreslår SV 40 nye studieplasser på medisin og 54 nye LIS1-stillinger (tidligere turnus) i 2018. Hensikten er å starte arbeidet med å få nok leger.

– Helsevesenet er på vei inn i en varslet legekrise. Det er et skrikende behov for flere leger, og da må vi både ha flere studieplasser og flere LIS1-stillinger, sier stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Sprengt ordning

I dag er det 636 studieplasser for medisin i Norge. Drøyt 500 velger hvert år å ta de samme medisinstudiene i utlandet. Våren 2016 var det hele 1.001 søkere til 457 LIS1-stillinger.

– Ordningen er sprengt. I mangelen på plasser går en del utenlandsstudenter rett ut i vikariater på norske sykehus uten å være gjennom den praktiske opplæringen, sier Wilkinson.

– Det hjelper ikke å bruke mer på rekruttering om det ikke finnes leger å rekruttere. Det kan bli situasjonen i framtiden om vi ikke øker antallet studieplasser og praksisplasser med LIS1-stillinger, føyer han til.

Forskjellene øker

For å bli ferdig utlært må medisinstudentene ut i praksis etter utdanningen. Tidligere het det turnus, nå heter det LIS1.

– Det er kun 950 LIS1-stillinger i Norge. Altså langt færre enn det er studenter. Det er også færre enn behovet for nyutdannede leger som er på godt over 1.000 per år, sier Wilkinson, som er tilhenger av at Ap vil bevilge 24 millioner kroner til å rekruttere nye fastleger.

– Forskjellene i Norge øker. Om vi ikke utdanner nok leger, blir det kun de med penger til å kjøpe private tjenester som får hjelpen raskt. SV vil at alle skal ha lik tilgang på helse. Derfor foreslår vi nå et krafttak for utdanning av flere leger, sier han.

Flere i Norge

SVs forslag støttes av Norsk medisinstudentforening.

– Det er et stort gap mellom behovet for leger og antall studieplasser. Halvparten av studentene befinner seg i utlandet. Selv om de får en like god utdanning, har vi et ansvar for å utdanne eget helsepersonell og fokusere på særnorske forhold som fastlegeordningen og primærhelsetjenesten, sier leder Eivind Valestrand til ANB.

Han synes det er på tide å få politisk gehør slik at legedekningen blir bra nok.

– Når det ikke leveres over tid, øker også behovet, påpeker Valestrand.

Saken fortsetter under bildet.

Bård Hoksrud er helsepolitisk talsperson for Frp.

Bård Hoksrud er helsepolitisk talsperson for Frp. Foto:

Helsevesenet er på vei inn i en varslet legekrise. Det er et skrikende behov for flere leger.

Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant (SV)

Går i Ap-fella

– Det er ingen vits i å komme med en medisin før vi vet om det er den rette, ifølge helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp.

– SV går i den samme fella som Ap. Begge partiene ønsker å gjøre noen grep, det være seg å bevilge mer penger eller foreslå flere studieplasser og nye LI1-stillinger, samtidig som regjeringen er i gang med å evaluere fastlegeordningen i samarbeid med Kommunenes organisasjon (KS) og Legeforeningen, sier Hoksrud til ANB.

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at antall fastleger økte med drøyt 200 i forrige stortingsperiode (2013-2017) - fra cirka 4.500 til 4.716.

– Statistikken viser at vi har lyktes med å rekruttere flere fastleger enn befolkningsveksten krever. Vi er klar over utfordringene og har tatt grep. Derfor bremser vi også byråkratiet med papirarbeid for legene, forteller Hoksrud. (ANB)

Artikkeltags