– Ingen uklarhet rundt EØS

Statsminister Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Statsminister Jens Stoltenberg har et utvetydig budskap til SV og Sp.

DEL

Det er uaktuelt å reforhandle EØS-avtalen. Å slå inn på den veien, setter hele EØS-byggverket i fare.

Statsministeren redegjorde om EØS flere ganger onsdag, først i Stortingets muntlige spørretime og deretter på sin avsluttende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien bak Slottet. Tonen ble skjerpet underveis.

Han gjorde det helt klart at det ikke blir noen fortsettelse av det rødgrønne samarbeidet, dersom ikke EØS ligger i bunn. Ap, som det førende regjeringspartiet, vil ikke ta noe initiativ i retning av å få fjernet deler av regelverket som andre i regjeringen misliker. Stoltenberg mener det er en politisk, juridisk og handelsmessig umulighet.

– Alle som deltar i dette prosjektet, vet at EØS er en forutsetning. Jeg sier det som er opplagt, og som har vært klart hele tiden. Det er unødvendig å skape uklarhet nå. SV og Sp har et annet syn på EØS, men regjeringens holdning er det ingen tvil om, sa Stoltenberg.

Motarbeider

Lederen av utenriks- og forsvarskomiteen, Høyres Ine Eriksen Søreide, uttrykte i spørretimen stor bekymring over at de to regjeringspartiene SV og Sp motarbeider EØS-avtalen, både i og utenfor Stortinget.

– Dette skaper usikkerhet om norske arbeidsplasser. Vel er Høyre og Ap enige om EØS, og vel har utenriksminister Espen Barth Eide forsikret Stortinget om at EØS–avtalen ligger klippefast, men SV og Sp arbeider for å reforhandle eller avvikle hele avtalen, sa Eriksen Søreide.

KrFs Dagfinn Høybråten sa det var problematisk at to regjeringspartier opptrer som et vandrende anti-EØS-seminar.

Komitéleder Eriksen Søreide ville vite om statsministeren er enig med Aps parlamentariske nestleder Martin Kolberg som tidligere i høst utbrøt at regjeringen blir styringsudyktig hvis ikke de to regjeringspartnerne blir stanset.

Ap styrer

Stoltenberg viste til at regjeringens holdning til EØS var avklart både før og etter valgene i 2005 og 2009. Dessuten sto hele regjeringen bak stortingsmeldingen om EØS og andre avtaler med EU. Denne ble lagt fram for Stortinget tidligere i høst.

– Det er ingen grunn til å tro at det blir annerledes i 2013. Dette spørsmålet er avklart, sa statsministeren. Han viste til at det rødgrønne samarbeidet bygger på noen grunnleggende forhold; om NATO, EØS og bruken av oljepenger.

Han understreket at det ikke er aktuell politikk å svekke EØS-avtalen, men at Norge skal bruke det handlingsrom som ligger i avtalen, for å trygge norske interesser.

Dette er et nøkkelord også i den store Europautredning som ble lagt fram i januar. De første reaksjoner fra EU-kommisjonen viste at man også der har merket seg denne formuleringen og spør seg om den innvarsler noen ny aktivisme fra norsk side når det gjelder bruk av reservasjonsretten.

– Reforhandling vil sette avtalen i fare. Man kan ikke gå rundt og si at regelverket som omhandler tjenester og arbeid, skal tas ut. Vi kan ikke ha fire friheter i EU og to i Norge. Det går bare ikke, sa Stoltenberg.

Handlingsrom

Han la til at det er noe helt annet å vurdere enkeltdirektiver og eventuelt gi uttrykk for uenighet. Det har Norge gjort flere ganger. Statsministeren trakk fram eierskapet til vannkraften og vikarbyrådirektivet som saker der norske innvendinger hadde ført fram til et bedre tilpasset regelverk.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner mente at situasjon ikke var så avklart som statsministeren ga inntrykk av.

– Reforhandling og avvikling av EØS framstår som det aller viktigste valgløftet til SV og Sp. Vil statsministeren garantere, før valget, at EØS ikke blir svekket, spurte Sanner.

Stoltenberg gjentok at han så på spørsmålet som avklart og at det er en kjent sak at SV og Sp har et annet syn på EØS enn Arbeiderpartiet.

– Det er ikke tvil om hva som er regjeringens standpunkt. Det er framført gang etter gang. Det er skapt unødvendig usikkerhet om noe som har vært avklart lenge, sa Stoltenberg. (ANB–NTB)

Artikkeltags