Ja til eget eldreombud

Frp ønsker å ivareta eldre som er enslige og mangler et apparat rundt seg.

Frp ønsker å ivareta eldre som er enslige og mangler et apparat rundt seg. Foto:

For Frp er det viktig at eldre får det tilbudet de har krav på.

DEL

Frps programkomité foreslår derfor å innføre en ordning med et nasjonalt eldreombud.

– Mange eldre mangler et apparat rundt seg. De utgjør også en sårbar gruppe og har lett for å falle gjennom i pleie- og omsorgssektoren. Da trenger de et talerør, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Når ikke fram

Partiets eldregeneral har på sine reiser besøkt eldre som oppholder seg på sykehjem og i omsorgsboliger.

– Det er mye bra eldreomsorg i Norge, men samtidig er det mange som ikke får tilbudet eller hjelpen de har krav på. Enslige eldre uten pårørende rundt seg når i mange tilfeller ikke fram og må kjempe en kamp mot det offentlige, påpeker Hoksrud. Han er medlem av Frps programkomité.

Flere eldre

Et av argumentene for Frp-forslaget er at både antallet og andelen eldre øker framover. I Statistisk sentralbyrås hovedalternativ for befolkningsframskrivning stiger andelen som er 70 år og eldre fra 11 prosent i dag til hele 19 prosent i 2060.

– Mange eldre får ikke det tilbudet de har krav på, sier Bård Hoksrud (Frp).

– Mange eldre får ikke det tilbudet de har krav på, sier Bård Hoksrud (Frp). Foto:

– Flere vil ha behov for pleie og omsorg i framtiden, sier han.

For Frp blir det viktig at eldreombudet først og fremst bør ha ansvar for at eldres meninger blir hørt og at rettighetene de har også blir fulgt opp.

– Hjelp, rådgivning og støtte er nøkkelordene, men dessverre er forskjellene i kommunene for store, mener Hoksrud.

Forslaget om eldreombud kan bli vedtatt på Frps landsmøte i mai. I Norge har vi to nasjonale ombudsordninger – Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Det er mange eldre som ikke får tilbudet eller hjelpen de har krav på.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant (Frp)

På siden av behovet

Tove Karoline Knutsen (Ap) sier at et statlig eldreombud ikke samsvarer med behovet i det ganske land.

Tove Karoline Knutsen (Ap) sier at et statlig eldreombud ikke samsvarer med behovet i det ganske land. Foto:

Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) er åpen for alt som kan styrke de eldres sak, men mener at et nasjonalt eldreombud kan bli mer fjernt og mindre målrettet enn klageordningene som i dag finnes i fylker og kommuner.

Knutsen tar utgangspunkt i et tiårig prøveprosjekt med kommunale eldreombud i åtte kommuner fra 1992 til 2002.

– Konklusjonen var en frivillig ombudsordning og ikke et obligatorisk, lovfestet eldreombud. Samtidig er det klokt å øremerke statlige penger til et slikt ombud, men da må det være på et nivå der eldre faktisk får hjelp. Den mest farbare veien kan være et ombud enten på et fylkeskommunalt eller kommunalt nivå. Eldreomsorg er knyttet til nære forhold og behovene er veldig individuelle, sier Knutsen til ANB. (ANB).

Artikkeltags