Syklister kan få superveier

Trafikketatene legge til rette for dette ved å bygge sykkelveier som tåler hastigheter på 40 kilometer i timen ved landets ni største byer.

Trafikketatene legge til rette for dette ved å bygge sykkelveier som tåler hastigheter på 40 kilometer i timen ved landets ni største byer. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, foreslår trafikketatene.

DEL

Dette er mulig selv om transportbehovet øker ved å legge til rette for transportmidler med lave eller ingen utslipp, skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029..

– Null- og lavutslippskjøretøyer skal ha fordeler som er store nok til å sikre et raskt skifte. I klartekst betyr dette at de aller fleste som kjøper ny personbil om ti år, velger en nullutslippsbil, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Neste sommer

Først sommeren neste år får vi vite om politikerne på Stortinget har fulgt anbefalingene til transportetatene. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) håper på bred enighet.

– Nå starter den politiske delen av dette. Vi skal gjøre vedtak i Stortinget før sommeren 2017. Forhåpentlig blir det med et bredt og godt kompromiss, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Solvik-Olsen vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen.

Nye sykkelveier

Flere personer som bor i byområder må slutte å bruke bil og heller gå, sykle eller ta kollektivtransport, skriver etatene.

Blant annet vil etatene legge til rette for dette ved å bygge sykkelveier som tåler hastigheter på 40 kilometer i timen ved landets ni største byer.

Samferdselsministeren setter sin lit til at energiteknologi skal hjelpe folk opp på sykkelsetet.

– Hvem orker å sykle fire mil for å komme seg på jobb? Elsykler vil endre folks vilje til å sykle langt, og gjøre noe med bakkeutfordringene i Oslo og distanseutfordringen på Jæren, sa Solvik-Olsen.

Målet er nullvekst i privatbilismen i byer og byområder, og at klimautslippene fra privatbiler, tungtransport, fartøy, fly og anleggsmaskiner samlet må reduseres med om lag en halvpart innen 2030.

Busser og båter

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen. Foto:

I tillegg må nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutspillskjøretøy, skriver etatene i forslaget.

Ved å øke satsingen på godstransport på jernbane og sjø skal etatene også sørge for at

For båttransport setter etatene et mål om at 40 prosent av alle skip i nærskipsfart skal bruke biodrivstoff eller være lav- eller nullutslippsfartøy innen 2030.

Etatenes forslag skal nå ut på høring fram til 1. juli. (ANB-NTB)

Kollektivprosjekt i byene

Staten skal bidra med halvparten av kostnadene til strategisk utbyggingsvedtak i byene. Prosjektene skal fastsettes i bymiljøavtalene. Foreløpig er de aktuelle prosjektene: Fornebubanen, metrotunnel i Oslo, bybanen i Bergen, superbuss i Trondheim og bussveien i Stavanger.

De ni største byområdene får sykkelekspressveier. Kostnadene anslås til 7,8 milliarder kroner. Målet er en daglig sykkelandel i byene på 10-20 prosent. Anbefalte utbygginger er:

  • Oslo-regionen: E6 Bryn – Lillestrøm og Riksvei 163 grense Akershus – Økern
  • Bergen: E39 Rådal – Bergen sentrum
  • Trondheim: E6 Tiller og Heimdal – Rotvoll
  • Nord-Jæren: E39 Stavanger – Sandnes
  • Nedre Glomma: Grålum-Kalnes
  • Buskerudbyen: E134 Gulskogen – Mjøndalen
  • Grenland: Rv36 Vabakken – Gråtenmoen
  • Kristiansand: E18 Vollevann – Oddemarka – Tordenskiolds gate
  • Tromsø: E8 Solligården – Tromsgården – Tomasjord
  • (Kilde: Samferdselsdepartementet)

Artikkeltags