Willoch i trygdestrid

– Administrativt vil det være komplisert å behovsprøve barnetrygden, mener Høyres Kåre Willoch.

– Administrativt vil det være komplisert å behovsprøve barnetrygden, mener Høyres Kåre Willoch. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Høyre-nestor Kåre Willoch (88) mener det vil være usosialt å behovsprøve barnetrygden.

DEL

I en e-post til stortingsrepresentantene i Høyre konkluderer partiveteranen med at barnetrygden ikke må behovsprøves, men forbli uavhengig av forsørgerens inntekt.

– Det vil være svært uheldig om vi får et system der barnefamilier og andre familier uten barn får samme sum av skatt og trygd. Det er usosialt og uakseptabelt. Familier med flere barn har dårligere råd enn familier uten barn med samme inntekt, sier Høyre-legenden til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Stridssak

Det er ventet at barnetrygd vil bli en av stridssakene på Høyres landsmøte i mars.

– Jeg håper landsmøtet vedtar å beholde et system med barnetrygd som ikke er behovsprøvet. Det er opplagt at et slikt vedtak også er det mest rasjonelle, understreker han.

Høyre-nestoren, som har vært medlem av partiet siden han returnerte fra Tysklandsbrigaden i 1948, synes det er helt naturlig å utveksle synspunktene sine om barnetrygd med partifeller. Willoch ba om at notatet hans til Høyre ble distribuert til samtlige av partiets stortingsrepresentanter.

Fradrag i skatt

Den tidligere partilederen og statsministeren synes at barnetrygden «heller bør heves enn senkes i realverdi».

– Man bør overveie å gi forsørgere fradrag i skatten i stedet for kontant utbetaling. Hvis man går over til dette, må de som tjener så lite at fradrag i skatten ikke kan bli store nok, få kontanter i stedet, sier han.

Barnetrygden har stått stille på 970 kroner måneden siden 1996. Programkomiteen i Høyre er delt i sitt syn, men dobbeltstemmen til komitéleder Torbjørn Røe Isaksen gir flertall for å beholde dagens ordning og samtidig vurdere alternative innretninger som gir høyere barnetrygd enn i dag til lavinntektsfamilier.

Det går altså Willoch sterkt imot. En annen innvending er de administrative kostnadene og komplikasjonene ved å administrere en behovsprøving av barnetrygden.

– Fordi en behovsprøving vil bety at det blir mindre lønnsomt for foreldre å øke egen inntekt, kan flere fattige foreldre føle svakere motiv for å komme inn i arbeidslivet. Det kan føre til at flere blir værende i fattigdom. Det hevdes at slike ordninger er en del av forklaringen på at det lykkes dårlig å eliminere fattigdommen i Storbritannia, minner Willoch om.

Familier med flere barn har dårligere råd enn familier uten barn med samme inntekt.

Kåre Willoch, Høyre-nestor og tidligere statsminister

90 prosent enig

Torbjørn Røe Isaksen er leder av Høyres programkomité.

Torbjørn Røe Isaksen er leder av Høyres programkomité. Foto:

Torbjørn Røe Isaksen er enig i 90 prosent av det Willoch skriver i notatet til Høyres stortingsrepresentanter.

– Jeg tilhører det flertallet som er for å beholde dagens ordning. Det eneste vi må åpne for er muligheten til å styrke barnetrygden for dem som har lavest inntekt, sier han til ANB.

– Fordelen med barnetrygd er at den går til alle som får barn, men ulempen er at det er dyrt å justere den kraftig opp. Flertallet i komiteen er imot behovsprøving, men åpne for at de som tjener minst får mer.

Røe Isaksen tror at partiets stortingspolitikere vil lese Willochs notat med stor interesse.

– Det er godt kjent at Kåre Willoch har et langvarig og varmt forhold til barnefamilier, men som pensjonist har han aldri hatt behov for å mene noe hele tiden, påpeker han. (ANB)

Artikkeltags