Kan snu om homoadopsjon

Frp-leder Siv Jensen.

Frp-leder Siv Jensen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Fremskrittspartiets mulige snuoperasjon kan vanskeliggjøre et eventuelt regjeringssamarbeid med KrF.

DEL

– Partiprogrammet må endres og moderniseres, i tråd med samfunnsutviklingen. Dette innebærer blant annet at partiprogrammet må åpne for homofil adopsjon, heter det i et forslag til resolusjon som skal behandles av landsmøtet i partiet kommende helg.

Likekjønnede ektepar har rett til å bli vurdert som adoptivforeldre i henhold til endringene i ekteskapsloven som ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2009.

KrF-krasj

Fremskrittspartiet har til nå vært imot homofil adopsjon, men det blir det en endring på, dersom forslaget fra Fremskrittspartiets Ungdom og Sør-Trøndelag Frp får flertall.

– Enkeltindivider skal kunne organisere sine liv slik de selv ønsker. Så lenge man har en ekteskapslov, må denne være fri for regler knyttet til hvem man ønsker å dele livet sitt med, står det i forslaget.

Blir resolusjonsforslaget vedtatt, vil det kunne skape problemer på borgerlig side med å stable et realistisk regjeringsalternativ på beina. KrF har nemlig en uttalt målsetting om å få endret lovgivningen på dette punktet.

Klimaskepsis

Et annet forslag som kommer opp for landsmøtet i Frp, tilkjennegir klar skepsis til konklusjonene fra FNs klimapanel om at de globale klimaendringene er menneskeskapt.

– De siste 30 årene har det versert en rekke krisescenarier som er skapt av miljøforkjempere og holdt ved like av den politiske venstresiden. Disse er kraftig overdrevet og til dels uten rot i virkeligheten, heter det i et resolusjonsforslag fra Buskerud Frp.

Fylkeslaget ber landsmøtet slå fast at «hypotesen» om menneskeskapt global oppvarming er så usikker at ingen tiltak som baserer seg på denne, skal gjennomføres. I stedet for reduserte CO2-utslipp foreslår Buskerud Frp å satse på miljø- og naturvernarbeid.

Bompenger

Finnmark Frp har sendt inn et resolusjonsforslag til landsmøtet som i praksis innebærer et ultimatum om bompenger ved eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Nei til bompenger er et av punktene hvor vi ikke kan eller skal vike ved et eventuelt borgerlig regjeringssamarbeid etter stortingsvalget i 2013, heter det i forslaget.

Fremskrittspartiet var blant pådriverne for barnehageforliket på Stortinget, men prinsippet om at bare barn født før 1. september har rett til barnehageplass, synes Akershus Frp lite om.

– Vi krever at regjeringen umiddelbart likestiller alle barn i Norge og fullfinansierer gjennom øremerkede midler full barnehagedekning og like rettigheter, uavhengig av når på året man er født, anføres det i forslaget.

Også Stortingsgruppa i Frp har sendt inn resolusjonsforslag. Ett av dem tar utgangspunkt i Altinn-kollapsen 20. april og ber om at det opprettes en egen havarikommisjon for IKT etter mønster av flyhavarikommisjonen. Hensikten er å finne årsaken til statlige IT-havarier og personvernbrudd.

Fremskrittspartiets landsmøte finner sted på Gardermoen og innledes fredag ettermiddag. Møtet avsluttes med valg og avstemming søndag. (ANB-NTB)

Artikkeltags