Krever tiltak mot fattigdom

Høyres Linda Hofstad Helleland vil sponse fritidsakviiteter for barn i fattige familier.

Høyres Linda Hofstad Helleland vil sponse fritidsakviiteter for barn i fattige familier. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Høyre har foreslått å sette av 29 millioner kroner ekstra til tiltak som skal bekjempe fattigdom blant barn.

DEL

– Regjeringen skyver Nav foran seg i mislykket satsing på barnefattigdom. Høyre krever målrettede tiltak fra Regjeringen for å bekjempe barnefattigdom, sier stortingsrepresentant Linda Hoftstad Helleland (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Arbeidsminister Hanne Bjurstøm (Ap) framstiller det som om Nav er hovedproblemet til at man ikke lykkes i å bekjempe barnefattigdommen. Regjeringen må nå erkjenne at den kan gjøre mye mer for de fattige barna, og Høyre foreslår konkrete tiltak som vil hjelpe mange barn, sier Helleland.

Høyres talskvinne viser til at 74.000 barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.

29 millioner kroner

Høyre foreslår følgende fire tiltak for å bekjempe fattigdom blant barn:

- 8 millioner kroner i støtte til kontingentbetaling til deltagelse i fritidsaktiviteter.

- 5 millioner til sommerleirer for barn og unge i regi av frivillige organisasjoner.

- 15 millioner til sosial inkludering.

- 1 million kroner til informasjonsprosjekt om opplevelseskort for barn og unge.

Slippe kontingent

– Det å få være med på sosiale og aktiviserende fritidsaktiviteter gir økt livskvalitet og glede for de fleste barn og unge. Det er ikke heldig at barn og unge ikke gis anledning til slik deltakelse på grunn av dårlig økonomi, sier Linda Hofstad Helleland.

– Det frivillige organisasjonsliv har gode tilbud, men organisasjonene er avhengig av kontingentinntekter for å kunne drive sitt arbeid. Høyre ønsker derfor å innføre en ny tilskuddsordning. Familier som ikke evner å betale for egne barns deltakelse i aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, skal få mulighet til å få dekket denne kostnaden, forklarer Helleland.

Sommerleire

Høyre foreslår videre å øke støtten til fritidstiltak for barn i regi av frivillige organisasjoner med fem millioner kroner. Støtten skal blant annet bidra til å støtte frivillige organisasjoners sommerleirer for barn og unge, slik at de kan gi et tilbud til barn av foreldre som ikke kan betale.

– Den beste utformingen av politikken for å forebygge og bekjempe fattigdom gjøres i kommunene sammen med lokale ressurser i næringsliv og frivillighet, sier Helleland.

Aktiviteter

Hun viser til at Høyres fattigdomsopplegg legger sterk vekt på å gi barn og unge fra vanskeligstilte familier best mulig anledning til å delta i hverdagsaktiviteter.

– Det er viktig å styrke tiltak som rettes mot unge fattige for å forhindre at fattigdom går i arv og for å sørge for at barn og unge fra vanskelige kår, rekrutteres til miljøer preget av rusavhengighet og kriminalitet, sier Høyres talskvinne.

Hun er opptatt av å spre informasjon til kommunene om ordningen med opplevelseskort for barn og unge. Med dette kortet får familier med lav inntekt mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter uten å betale, sier Linda Helleland Hofstad. (ANB)

Artikkeltags