Mer skatt i kommunene

Kommunalminister Liv Signe Navarsete har en gladmelding til landets kommuner: Skatteinntektene øker mer enn antatt.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete har en gladmelding til landets kommuner: Skatteinntektene øker mer enn antatt. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommunene får i år inn 2,3 milliarder kroner mer i skatt enn først antatt.

DEL

Dette er penger som kommunene får beholde, går det fram av revidert nasjonalbudsjett som tirsdag legges fram. Etter det Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) kjenner til, vil kommunene også få en solid påplussing i inntektene for neste år, og det meste av denne summen vil komme i såkalte frie inntekter.

Den økte skatteinngangen skyldes at Norge går skikkelig bra økonomisk, til tross for at mange land i Europa og verden ellers sliter kraftig. Kommunenes skatteinntekter justeres opp 2,3 milliarder kroner mer enn det som lå inne i anslagene da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober i fjor.

De økte skatteinntektene betyr en varig heving av kommunesektorens inntekter.

I kommuneproposisjonen for 2013 kommer regjeringen med klare og bindende løfter om hva kommunene skal få i inntekter neste år. Her må det først kompenseres for befolkningsvekst og andre demografiske forhold, men det loves altså en solid videre vekst i kommunenes inntekter.

Regjeringen skryter av at kommunene har fått 49 milliarder kroner mer å rutte med siden de rødgrønne tok over i 2005. Mye av disse pengene har gått til å nå målet om full barnehagedekning, økt lærertetthet i skolen og mer pleie og omsorg i kommunene. Nå får kommunene økt handlefrihet til blant annet å satse på forebyggende helsearbeid i tråd med samhanDlingsreformen.

Selv om sykehjemsutbyggingen går tregere enn håpet, vil regjeringen etter det ANB kjenner til, ikke gå inn for å øremerke penger til drift av sykehjem og omsorgsboliger. Arbeiderpartiets Ingalill Olsen har antydet en slik omlegging med sterkere statlig press overfor kommunene, men hun har lidd nederlag i den interne dragkampen mellom de rødgrønne partiene.

Kommunalminister og Sp-leder Liv Signe Navarsete har, godt assistert av finansminister Sigbjørn Johnsen, kjempet imot og vunnet fram med et nei til slik øremerking. Begrunnelsen er at øremerking bryter med det kommunale selvstyret og i tillegg er en veldig byråkratisk ordning. (ANB)

Artikkeltags