Mot moderat revidert budsjett

Finansminister Sigbjørn Johnsen er trolig måteholden med bruken av oljepenger.

Finansminister Sigbjørn Johnsen er trolig måteholden med bruken av oljepenger. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Regjeringen viderefører tendensen fra de siste årene med å bruke mindre oljepenger enn det handlingsregelen åpner for.

DEL

Den økonomiske situasjonen for Norge er fortsatt solid og helt i utakt med det som skjer ellers i Europa. Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) vil ventelig understreke nødvendigheten av nøktern pengebruk og et nøytralt budsjett.

Revidert budsjett er som navnet tilsier, en justering av hovedbudsjettet fra høsten før. Det blir sjelden flyttet på store summer. Under den sittende flertallsregjeringen har budsjettene som finansministeren årlig legger fram for Stortinget, i all hovedsak gått uendret gjennom finanskomiteen. Vei og jernbane har rutinemessig fått noen titalls millioner ekstra.

Det reviderte budsjettet ble klart før forrige helg, og skal presenteres av finansministeren tirsdag 15. mai. Det blir vedtatt som noe av det siste Stortinget gjør før ferien. Hovedbudsjettet for 2012 er på litt over en billion kroner, nærmere bestemt 1.006 milliarder.

Holder kortene tett

Verken Johnsen eller finanskomiteens leder, Torgeir Micaelsen (Ap), vil si noe som helst om budsjettet. Finansministeren vil ikke peke på noen områder som får påplussinger i år. Helt generelt sier han at det fortsatt er turbulente tider i Europa og at det fra både Spania og Hellas kommer urovekkende meldinger.

I fjor ved disse tider kuttet regjeringen i bruken av oljepenger med vel 15 milliarder kroner.

Johnsen viste da til høye sysselsettingstall, gode tider for norske bedrifter og solid økonomisk vekst som begrunnelse for det reviderte budsjettet. Vekst i næringslivet ga flere skatte- og avgiftsmilliarder i statskassen.

Disse momentene har ikke svekket seg i det året som er gått, noe som tilsier at regjeringen vil ligge godt under 4-prosentregelen. Johnsen sa da også 13. mai 2011 at regjeringen «i flere år framover» vil kunne ligge under handlingsregelen, fortutsatt at det ikke blir flere negative overraskelser internasjonalt.

Elendigheten har riktignok tiltatt i de mest utsatte eurolandene, kombinert med politiske kriser på løpende bånd, men noe nytt krakk à la 2008 har ikke inntruffet. Dette kan bety at det overordnede resonnementet til finansministeren fortsatt gjelder.

Regjeringskvartalet

Utgiftene til relokalisering av flere departementer kan vise seg å måtte justeres i revidert. I hovedbudsjettet fra oktober i fjor ble det satt av 700 millioner kroner til ulike terrorrelaterte formål, halvparten til Justis- og beredskapsdepartementet.

Dette ble betegnet som en forsmak på hva som blir nødvendig av midler til gjenoppbygging og nybygging de nærmeste årene. Men dette vil neppe berøre revidert-budsjettet for i år i vesentlig grad.

Stortingets 22. juli-komité presenterte i mars en liste på 14 hull i terrorberedskapen og mente at flere kunne tettes før sommeren. Stikkord er helikopterberedskap, riksalarm, kommunikasjon mellom politidistriktene, intensivert trening for politiet. Noe av dette kan nedfelle seg som tilleggsposter i revidert budsjett.

Helse og arbeidsliv er ellers områder som gjerne får påplussinger. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har vært under sterkt press for å øke kapasiteten på brystrekonstruksjon etter kreftbehandling. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) ba så sent som i april om penger til bedrifter som ansetter unge som faller utenfor arbeidsmarkedet. (ANB-NTB)

Artikkeltags