Møter miljøvernere uten nye klimatiltak

Finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen taler til Naturvernforbundets landsmøte på Ål fredag, men har ingen konkrete klimatiltak å slå i bordet med.

Finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen taler til Naturvernforbundets landsmøte på Ål fredag, men har ingen konkrete klimatiltak å slå i bordet med. Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Fredag møter Kristin Halvorsen sine nærmeste allierte på Naturvernforbundets landsmøte – uten konkrete klimatiltak.

DEL

SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen hadde håpet å ha med seg klare mål for norske klimakutt – og en konkret handlingsplan – når hun taler til flere hundre miljøaktivister på Naturvernforbundets landsmøte på Ål i Hallingdal.

Etter planen skulle regjeringen nå vært ferdig med sin klimamelding, men intern strid gjør at den er utsatt på ubestemt tid. Ap, SV og Sp håper å komme i mål før sommeren, skriver Dagsavisen.

For å dempe skuffelsen blant sine miljøvenner, vil Kristin Halvorsen lansere regjeringens forslag til ny strategi for bærekraftig utvikling. Men regjeringen understreker selv at dette er en langsiktig strategi, og ikke en konkret handlingsplan. Strategien skal på høring i sommer, og legges fram i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

Olje og industri

Samtidig fortsetter klimastriden i regjeringen, med Arbeiderpartiet på den ene siden og SV og Senterpartiet på den andre. Kutt i olje- og industrivirksomhet er de største stridsspørsmålene i regjeringsstriden om klimapolitikken.

Klimarapporten fra Statens forurensningstilsyns (SFT) viser at det er mulig å redusere Norges klimautslipp med to tredeler innen 2020, i forhold til 1990-nivå, slik SV og Sp vil. Statsminister Jens Stoltenberg nekter å offentliggjøre rapporten nå, men den ble likevel kjent i sin helhet torsdag.

Analysen viser at to av tiltakene som er mest omstridt i regjeringen, også er de viktigste for å få til store kutt. SFT mener at tiltakene «kraft fra land/sentralisert kraftproduksjon offshore» og «fangst og deponering» av industriutslipp» er «kritiske». Uten disse tiltakene kan de norske utslippene bare reduseres med 6 prosent.

Plattformenergi

Flere kilder som kjenner diskusjonene i regjeringen forteller at såkalt «elektrifisering» av olje- og gassplattformer langs kysten, og klimapålegg til industrien, er helt sentrale stridstemaer i regjeringen.

Plattformene får i dag energi fra hvert sitt lille gasskraftverk, uten rensing. Å forsyne dem med strøm fra land, eller fra vindmølleparker til havs, er dyrt og komplisert. Oljedirektoratet har avvist tanken, og skepsisen er stor også i Ap.

SFT mener det er mulig å rense og deponere store enkeltutslippene av CO2 fra norsk industri. Ap mener industri som omfattes av det nye kvotesystemet må få velge selv om de vil rense eller kjøpe kvoter. SV og Sp mener det ikke er noen motsetning mellom kvoter og pålegg om rensing. (ANB)

Artikkeltags