Lei av å se trailere i grøfta

Bilder av lastebiler i grøfta er en gjenganger i landets lokalaviser.

Bilder av lastebiler i grøfta er en gjenganger i landets lokalaviser. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi må huske på distriktene sier Eirik Sivertsen (Ap).

DEL

– Transportpolitikk er ikke bare en øvelse med kalkulator. Den skal sikre hele landet vårt tilgang til god infrastruktur. Også det som ikke er riksveier, sier Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Må prioriteres

Stortinget har vedtatt at norsk lakseeksport skal femdobles. Sivertsen presiserer at all transport av laks starter på en fylkesvei.

– Samtidig er det ikke uvanlig å se bilder av trailere i grøfta i lokalavisene. Både regjeringen og Stortinget har et stort ansvar for å ha et blikk på helheten. Det må investeres også i fylkesveier, og etterslepet her er også viktig, mener Sivertsen.

Han mener regjeringen har lagt tunge føringer på transportetatene om å prioritere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter.

– Tynt befolkede områder kan av den grunn komme skjevt ut, sier Ap-politikeren.

Transportplan

Eirik Sivertsen (Ap) ber regjeringen om ikke å  glemme fylkesveiene.

Eirik Sivertsen (Ap) ber regjeringen om ikke å glemme fylkesveiene. Foto:

Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029. Sivertsen er glad for at klimamål gjennomsyrer mange av forslagene.

– Det er egentlig i tråd med de forslagene vi selv la fram for Stortinget for få uker siden. Men det vil også kreve at det prioriteres midler til forskning og utvikling for å nå såpass hårete mål. Det kan heller ikke bare satses på en type teknologi. Både elbiler, hydrogenbiler, nullutslipps biodrivstoff og hybrid er framtiden. Det må satses på et bredt spekter, minner Sivertsen om.

Både regjeringen og Stortinget har et stort ansvar for å ha et blikk på helheten.

Eirik Sivertsen, Stortingspolitiker (Ap)

Mer til rassikring

Samferdselspolitisk talsperson i Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, savner også midler til fylkesveiene.

– Transportplanen har som mål å fjerne etterslepet på riksveinettet. Det samme må også gjelde fylkesveiene. Noen vil si at det ikke hører hjemme i en slik plan. Men det gjør det, sier Sjelmo Nordås, som også savner midler til rassikring både på riks- og fylkesveier.

Hun er imidlertid glad for at mye av dagens transportplan videreføres og at klimamålet er ivaretatt. (ANB)

Artikkeltags