Vil ha transportplan for barn

Kristelig Folkeparti foreslår en egen transportplan for barn.

Kristelig Folkeparti foreslår en egen transportplan for barn. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Merking av skolebusser, trygge soner og sikring av bussholdeplasser.

DEL

Det er tiltak som vil gjøre skoleveien tryggere, mener KrF. Partiet foreslår en egen transportplan for barn.

Partiet håper på flertall for planen og viser til at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre støttet forslaget i forrige periode.

- Vi regner med at vi kan få flertall for dette nå, og at Barnas transportplan kan presenteres som en del av Nasjonal transportplan, sier KrFs transportpolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Mandag er det skolestart ved landets skoler. KrF-representanten mener trafikken slett ikke er trygg for de minste alle steder. De siste fem årene har 34 barn under 15 år omkommet eller blitt hardt skadd i trafikken, framholder han.

- Barneperspektivet kommer for dårlig fram når det planlegges nye veier. Vi mener det er viktig å innføre sikre soner, noen kaller det hjertesoner, rundt skolene, og at skolebussene bør få obligatorisk merking, sier Grøvan.

Sikre soner innebærer at et område rundt skolen skjermes for biltrafikk, eller at farten i det minste begrenses til 30 kilometer i timen.

I tillegg til lovfestet og obligatorisk merking av skolebusser, mener KrF at holdeplassene må sikres spesielt, for eksempel ved ledegjerder eller rundkjøringer.

- Holdeplassene for skoletransport må utformes slik at elevene i størst mulig grad slipper å krysse veien eller slik at de har planfri gangvei, framholder Grøvan.

Andre tiltak partiet tar til orde for, er utbygging av gang- og sykkelveier, flere trygge kryssingspunkter, lysregulering av farlige kryss og hyppigere kontroller av bilbeltebruk og sikring av barn i bil. Samtidig må innkjøpere av transporttjenester stille krav om kjøretøy med høy sikkerhet, mener KrF. (ANB-NTB)

Artikkeltags