– Munch som døråpner

Maleriet Det syke barn (1885-1886) er et av de mest populære, analyserte og diskuterte enkeltverk i Edvard Munchs kunst. Munchs kunst må være med og bli en døråpner for norske samtidskunstnere i utlandet, mener kulturministeren.

Maleriet Det syke barn (1885-1886) er et av de mest populære, analyserte og diskuterte enkeltverk i Edvard Munchs kunst. Munchs kunst må være med og bli en døråpner for norske samtidskunstnere i utlandet, mener kulturministeren. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Edvard Munch må bli en døråpner for norske samtidskunstnere i utlandet, sier kulturministeren.

DEL

Dagen etter at Edvard Munch har vært omtalt i medier verden over etter salget av «Skrik», la kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) fram Norges første stortingsmelding om visuell kunst. Her er et eget kapittel viet hvordan Munchs kunst kan presenteres enda bedre internasjonalt. Kulturministeren har også valgt å la Edvard Munchs tresnitt «Hode ved hode» pryde forsiden av meldingen.

– Det ligger store muligheter i å bruke Munchs kunst som en døråpner internasjonalt for norske samtidskunstnere, på linje med hvordan Henrik Ibsen til en viss grad har fungert som døråpner for Jon Fosses dramatikk, heter det blant annet i meldingen.

Det foreslås blant annet å støtte internasjonale samarbeidsprosjekter i Norge ved en egen avsetning i Norsk kulturfond.

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at regjeringen med stortingsmeldingen legger opp til den største satsingen på visuell kunst noensinne.

– Med denne stortingsmeldingen presenterer regjeringen et bredt spekter av tiltak som vil øke kvaliteten på hele det visuelle kunstfeltet over hele landet og gi publikum et bedre tilbud. Målet er blant annet å gi det visuelle feltet større oppmerksomhet og økt publikumsoppslutning, sier Huitfeldt.

I meldingen foreslås det som ventet også å fase ut garantiinntekten for kunstnere. Ordningen skal erstattes med nye stipendordninger med lengre varighet enn ordinære arbeidsstipend. Det foreslår også å opprette flere stipend til kunstkritikere på det visuelle kunstfeltet, og vurdere en støtteordning for uavhengige kunstmagasiner.

Huitfeldt presenterte stortingsmeldingen i Nasjonalmuseets besøkssenter, og museet og nybygg på Vestbanen er da også viet bred plass i meldingen.

– Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanen vil bli et kraftsenter som vil bidra til å løfte det visuelle kunstfeltet, slik den nye Operaen har gjort for operakunsten. Kunstfeltet er også avhengig av sterke regionale institusjoner, sier Huitfeldt.

Hun trekker også fram at meldingen legger opp til satsing på kunst i offentlige rom og styrking av norsk arkitektur og stedsutvikling.

– I tråd med Kulturløftet skal kulturformidlingen gjennom museene styrkes, blant annet ved digitalisering av kulturarven, sier Huitfeldt.

Departementet vil også utrede om det er mulig å etablere avtaler om digital tilgjengeliggjøring på det visuelle kunstfeltet. Dette skal skje i samarbeid med kunstnernes organisasjoner.

Arrangørstøtte

I meldingen foreslås det også å styrke formidlingen av visuell kunst i regionene ved blant annet å øke støtten til museer med kunstsamlinger, og ved å gi støtte til flere kunsthaller, kunstforeninger og kunstnersentra.

Det foreslås også å opprette en arrangørstøtteordning for det visuelle feltet under Norsk kulturfond. Ordningen skal gå til det frie feltet/ kunstnerstyrte arenaer, kunstfestivaler, program for større samarbeidsprosjekt og internasjonale samarbeidsprosjekter av ekstraordinær karakter i Norge.

I samarbeid med Kulturrådet skal det vurderes å opprette en permanent innkjøpsordning for fotobøker. (ANB-NTB)

Artikkeltags