Høyre gyver løs på politiløftet til Sp

500 millioner kroner er satt av i Senterpartiets alternative statsbudsjett for å styrke politidistriktene.

500 millioner kroner er satt av i Senterpartiets alternative statsbudsjett for å styrke politidistriktene. Foto:

Sp bruker kun 175 millioner kroner av 2,5 milliarder for å nå løftet sitt om å styrke 225 lensmannskontorer, ifølge Høyre-politiker.

DEL

– Intensjonen med Senterpartiets forslag var sikkert god, men prislappen for å nå kravene er spinnvill og urealistisk, sier stortingsrepresentant Peter Frølich (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Gull og grønne skoger

I Sps forslag fra i fjor høst vil partiet at regjeringen skal sørge for en reel styrking av de gjenværende lensmannskontorene etter at politireformen er gjennomført. Kravet er at hvert lensmannskontor skal ha en stedlig lensmann og tilstrekkelig bemanning til å løse oppgavene sine.

– På Stortinget er det tradisjon for partiene å følge opp løftene med en finansieringsplan i budsjettet året etter. Det nytter ikke å love gull og grønne skoger uten å vise hvor mye forslaget koster. Sp er ikke i nærheten av å oppfylle egne løfter i sitt alternative statsbudsjett, hevder Frølich.

Mindre del av sum

500 millioner kroner er satt av i Sps budsjett til å styrke politidistriktene. Frølich hevder at det kun er en mindre del av denne summen – 175 millioner - som er øremerket dette formålet. Han nevner 140 millioner kroner til å ansette nyutdannede fra Politihøgskolen, styrkingen av påtalemyndigheten på 30 millioner og styrkingen av satsingen mot ungdomskriminalitet i Oslo på fem millioner.

– Tar vi utgangspunkt i Sps forslag om å øke bemanningen av de 225 lensmannskontorene som står igjen etter politireformen, mangler partiet 2,3 milliarder kroner på sitt alternative budsjettforslag for å oppfylle sitt eget løfte, hevder Frølich, som er medlem av justiskomiteen på Stortinget.

Gap på 2,3 milliarder

Han bruker beregninger fra politiavdelingen i Justisdepartementet som bakgrunn. Ifølge Høyre-politikeren er det to alternative måter å følge opp Senterpartiets forslag på:

I det første alternativet fra Justisdepartementet skal tjenestestedet bemannes slik at det har forutsetning for på egenhånd å løse sine oppgaver. Da vil en bemanning på 30 tjenestepersoner kreve en økning på om lag 2.500 tjenestepersoner, som enten må tas fra andre oppgaver eller tilføres gjennom ansettelse av nyutdannede politistudenter.

Ved en ansettelse av nyutdannede politistudenter vil dette grovt anslått koste i overkant av 2,5 milliarder kroner. Det er 2,3 milliarder mindre enn det Sp legger opp til i sitt budsjett, ifølge Frølich.

Saken fortsetter under bildet.

Sp er ikke i nærheten av å oppfylle egne løfter om styrking av politiet i sitt alternative statsbudsjett, mener Peter Frølich i Høyre.

Sp er ikke i nærheten av å oppfylle egne løfter om styrking av politiet i sitt alternative statsbudsjett, mener Peter Frølich i Høyre. Foto:

Null til nye kull

I det andre alternativet vil en bemanning på 20 tjenestepersoner kreve en bemanningsøkning på om lag 1.200 tjenestepersoner. Dersom bemanningsøkningen gjøres gjennom ansettelse av nyutdannede politistudenter, vil dette grovt anslått koste i overkant av 1,2 milliarder kroner. Det tilsvarer én milliard kroner mindre enn det Sp har satt av i sitt budsjett, ifølge Frølich.

– Det mest avslørende er at Sp ikke justerer opp kullene ved Politihøgskolen. Sp må vise hvordan de vil finansiere utdannelsen av alle de tusenvis ekstra politifolkene de tok til orde for. Uten oppjusterte kull ved Politihøgskolen finnes det heller ikke nok politifolk, påpeker Høyre-politikeren.

– Sps forslag innebar å ansette tusenvis av nye politifolk over alt. Det hørtes jo fint ut, men vi ser nå at dette løftet var en bløff, mener han.

Det Sp ramser opp i alternativt budsjett om hva en halv milliard mer til politiet kan brukes til, er ikke tenkt som en øremerking, men som en synliggjøring av hva de ekstra pengene kan medføre for politietaten, forklarer partiets Jenny Klinge.

– Vi skriver at midlene til politidistriktene er tenkt som frie midler. Men vi er helt klare på at betydelig mer eksempelvis bør brukes til å ansette ferdig utdannede politistudenter og styrke påtalemyndigheten, forklarer Klinge overfor ANB.

– Bare tull

Hun tyr også til ordet «spinnvilt», men bruker det i sammenheng med beregningene som Frølich har lagt til grunn for påstandene om at Sp har lagt inn altfor lite til å styrke lensmannskontorene.

– Hvem i all verden blant ansatte på lensmannskontorer i distriktene påstår at hvert kontor må ha en bemanning på 30 tjenestepersoner per lensmannskontor for å kunne utføre oppgavene sine og være viktig for lokalsamfunnet? Dette er bare tull av Frølich, og det tror jeg han forstår selv.

Klinge synes det er ganske spesielt at Frølich kritiserer Senterpartiet for å underfinansiere satsinger.

– Her er jo politireformen temaet, en reform som Høyre og regjeringen tydeligvis har manglet både vilje og evne til å se prislappen på. Vi får bekymringsmeldinger fra Politi-Norge om situasjonen, uten at det ser ut for å gjøre inntrykk på regjeringspartiene, sier hun.

– Vi kan selvsagt ikke kompensere for alt galt som regjeringens politikk medfører på ett budsjettår, men en halv milliard mer ville faktisk ha betydd mye for politidistriktene og lensmannskontorene, mener Jenny Klinge. (ANB)

Artikkeltags