– PR-stunt om asylbarn

Det er ikke gjort noen endringer i lov eller forskrift når det kommer til asylbarns rettigheter til å bli i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Det er ikke gjort noen endringer i lov eller forskrift når det kommer til asylbarns rettigheter til å bli i Norge. (Illustrasjonsfoto) Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

UNE-direktør Terje Sjeggestad vil ikke forholde seg til signalene fra regjeringen om å gi flere asylbarn opphold i Norge.

DEL

KrF mener han er i sin fulle rett.

Justisminister Grete Faremo (Ap) bekrefter at det ikke er foretatt endringer i lov eller forskrift, men omtaler stortingsmeldingen om «barn på flukt» som et etterarbeid med status som rettskilde. Hun forventer derfor at UNE-direktøren tar hensyn til de signaler Faremo mener regjeringen har kommet med.

Men i KrF ser man annerledes på det.

– UNE-direktøren kunne nok ha uttalt seg noe mer ydmykt og valgt en annen tone, men det han sier er helt riktig, sier KrFs Geir Jørgen Bekkevold til NTB.

KrF-representanten har lenge engasjert seg i asylbarnas sak og er ikke imponert over regjeringens håndtering av spørsmålet.

– Så lenge det ikke er snakk om å endre lov eller forskrift, blir det heller ikke noen ny praksis. Utlendingsnemnda er et domstolslignende organ som skal styre etter loven og ikke etter politiske signaler, sier Bekkevold.

Han får støtte av generalsekretær Bernt G. Apeland i Unicef Norge.

– Når UNEs sjef sier at dette ikke vil gi noen endringer i praksis, så må regjeringen og Stortinget sørge for at signalene blir så tydelige at det får konsekvenser for barna det gjelder, sier Apeland til NTB.

Regjeringen presenterte onsdag hovedtrekkene i stortingsmeldingen «Barn på flukt» som snart skal legges fram. SV-statsråd Inga Marte Thorkildsen slo fast at asylbarn med avslag lettere skal få opphold i Norge.

– Regjeringens klargjøring betyr at flere barn enn i dag får bli. Noen barn som ellers ville blitt sendt ut, vil få opphold, sa Thorkildsen til NTB.

Samme dag sa UNE-direktør Terje Sjeggestad dette til NRK:

– Det bør ikke være store forhåpninger om en meget radikal endring i praksis som fører til at et meget stort antall flere barn får bli. I så fall burde regjeringen besluttet å instruere UNE på ordinært vis gjennom lov og forskrift.

KrFs Geir Bekkevold mener SV har begått en PR-messig blunder.

– Dette er et politisk skuespill av dimensjoner. SV har all grunn til å føle seg lurt. Fromme ønsker fra regjeringen vil ikke endre på noe. Det eneste som vil hjelpe på situasjonen er om forskriften endres, sier han.

– Ikke bundet

Over 400 barn oppholder seg ulovlig i Norge. De har, sammen med foreldrene, fått endelig avslag på asylsøknaden. I stortingsmeldingen om «Barn på flukt» gir regjeringen klar beskjed til UNE om at de tolker asylreglene strengere enn Stortinget ba dem om.

Men en stortingsmelding er ikke høyt rangert som rettskilde, anfører Sjeggestad.

– Politiske signaler skal, slik Stortinget har bestemt, ikke oppfattes som direktiver eller noe UNE er bundet av, fastslår UNE-direktøren.

Like fullt mener Faremo at den nye klargjøringen vil få positive følger for flere barnefamilier.

– Intensjonen med stortingsmeldingen er å klargjøre praksis, ikke endre lov eller forskrift. Det er rett at innvandringsregulerende hensyn skal kunne føre til avslag i enkeltsaker, men jeg tillater meg å si at flere barn og barnefamilier nå vil få opphold etter en omgjøringsbegjæring, sier justisminister Faremo. (ANB-NTB)

Artikkeltags