Ser frem til Tschudi-høring

Kontrollkomiteens motpoler Anders Anundsen (Frp) og Martin Kolberg (Ap) ser begge frem til morgendagens høring med Støre og Tschudi.

Kontrollkomiteens motpoler Anders Anundsen (Frp) og Martin Kolberg (Ap) ser begge frem til morgendagens høring med Støre og Tschudi. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Kontrollkomiteens motpoler Anders Anundsen (Frp) og Martin Kolberg (Ap) ser begge fram til morgendagens høring med Jonas Gahr Støre (Ap).

DEL

Oslo (ANB-NTB): Det store spørsmålet er om Støre var inhabil da han i 2008 innvilget en søknad om midler til et nordområdeprosjekt som i stor grad involverte barndomsvennen Felix Tschudi.

Til den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag kommer både Støre og Tschudi, i tillegg til representanter fra Rederiforbundet.

– Det viktigste er at vi forhåpentlig skal få fram sannheten. Jeg ser fram til høringen, for det betyr at vi får saken inn i ordnede former, sier komiteens andre nestleder Martin Kolberg til NTB.

Han mener at opposisjonen har bidratt til «uorden».

– Jeg ville ikke ha det gående at opposisjonen drev med politiske kommentarer til en sak som var til behandling. Derfor tok jeg initiativ til å løfte denne konkrete saken ut av det store sakskomplekset der vi går gjennom bevilgningene til alle departementene, sier Kolberg.

Blikkontakt

Komiteens leder Anders Anundsen er enig i at høringen vil bidra til opprydding, men tar ikke skylda for noe uorden.

– Jeg forventer at vi får avklart forhold som fremstår som uklare. Da mener jeg uklarheter både i mediene og i utenriksministerens redegjørelse til komiteen, sier Anundsen.

Konkret hva som er uklart vil Frp-representanten ikke gå inn på i forkant av høringen:

– Problemstillingene er jo kjent, og dette handler mye om habilitet. Men de eksakte spørsmålene akter jeg å stille i høringen mens jeg ser de innkalte personene direkte i øynene, sier Anundsen til NTB.

Støre har vært utsatt for kritiske spørsmål knyttet til vurderingen av egen habilitet, men har samtidig fått støtte fra statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

– Det er et grunnleggende prinsipp at statsråden selv avgjør sin habilitet i konkrete saker. Den beslutningen tok Støre i 2008, og den står han på fremdeles. Jeg har ikke grunnlag for å si at Støre håndterte dette feilaktig, sa Stoltenberg til NTB da det ble bestemt at Støre-høringen skulle holdes atskilt fra den store departements-gjennomgangen som ble satt i gang etter SV-leder Audun Lysbakkens avgang som statsråd.

Dette vil Støre bli spurt om

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal belyse følgende forhold:

* Vurderte utenriksministeren sin habilitet i forhold til Felix Tschudi før behandlingen av søknad fra Rederiforbundet om støtte til oppstart av Senter for nordområdelogistikk?

* Er kjennskapet/vennskapet mellom utenriksministeren og Felix Tschudi av en slik karakter at det ville vært naturlig at utenriksministeren vurderte sin habilitet i forhold til Felix Tschudi?

* Var Tschudi Shipping Company en så sentral aktør i prosjektet om opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk at utenriksministeren burde vurdert sin habilitet?

* Hvem var den reelle initiativtaker til prosjektet for å utvikle kunnskap om logistikk, industriell utvikling og næringslivsmuligheter i nordområdene?

* Var saksbehandlingen i Utenriksdepartementet i tråd med regelverk og vanlig praksis?

* Har Tschudi Shipping en næringsfordel av tilskuddet ut over det andre tilsvarende næringsaktører har?

* Hvordan er de faktiske relasjoner mellom prosjektet Senter for nordområdelogistikk, Tschudi Shipping Company og senere CHNL og CHNL AS i prosjektets ulike faser?

(ANB-NTB)

Artikkeltags