Sier ja til alkoholreklame

- Alkohol er et lovlig produkt, og produsentene bør ha mulighet til å konkurrere innbyrdes og gjøre produktene sine kjent for forbrukerne, sier leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn.

- Alkohol er et lovlig produkt, og produsentene bør ha mulighet til å konkurrere innbyrdes og gjøre produktene sine kjent for forbrukerne, sier leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Unge Venstre mener det er greit med alkoholreklame på TV.

DEL

Endringer i EUs TV-direktiv gjør at Norge må godta alkoholreklame fra utlandet. Norske myndigheter kjemper nå kraftig for å unngå dette. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal legge ned veto mot alkoholreklame hvis regjeringens forhandlinger med EU ikke fører fram.

Unge Venstre mener derimot direktivet er positivt for Norge.

– Alkohol er et lovlig produkt, og produsentene bør ha mulighet til å konkurrere innbyrdes og gjøre produktene sine kjent for forbrukerne, sier leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Flaut

Unge Venstre mener det er flaut å se norske myndigheter i Brussel «på jakt etter unntak».

– Debatten om alkoholreklame foregikk i 2007. Da var det en del land som kjempet for et forbud, men det endelige kompromisset ble heldigvis mer liberalt. Da kan selvsagt ikke Norge komme etter og kreve unntak, det blir ganske amatørmessig, mener Rotevatn.

Vil ha reklame også i Norge

Unge Venstre mener det bør åpnes for alkoholreklame også for TV-kanaler som sender fra Norge.

– For å begrense alkoholkonsumet tror vi det er viktigere å fokusere på mer målrettede virkemidler, slik som høye avgifter. Vi ønsker også å fjerne tax-free-ordningen, som i praksis er en subsidiering av flypassasjerer sitt alkoholforbruk, sier Unge Venstre-lederen.

Direktivet som åpner for alkoholreklame er ikke noe totalt frislipp, påpeker Unge Venstre. De mener at restriksjonene på utforming av reklamen er tilstrekkelige til å verne om folkehelsen. Ungdomspartiet peker på at annonsering for alkoholholdige produkter blant annet ikke kan rette seg mot mindreårige.

Viss frihet

– Det kan virke tvetydig å ville fjerne alkohol fra tax-free-butikker, samtidig som dere vil tillate alkoholreklame på TV?

– Vi mener at alkohol er skadelig for folkehelsen, derfor ønsker vi å bruke de virkemidlene som er treffsikre, men samtidig ønsker vi å gi folk en viss frihet. Alkohol i tax-free-butikker er et litt annet spørsmål, som er en grunnleggende meningsløs ordning, den er jo i direkte motstrid med vanlig norsk avgiftspolitikk. Alkoholreklame blir et litt annet spørsmål. For det første er det EU-siden av det, at det er flaut å springe rundt nede i Brussel nå. Det andre er at det å ha et totalforbud forhindrer konkurranse mellom produsenter, sier Rotevatn.

– Går an å balansere

– Lar dere næringsinteresser gå foran helse her?

– Det mener vi ikke at vi gjør, det går fint an å balansere det. Vi tror ikke det er noe grunnlag for å ha den typen totalforbud mot alkoholreklame, vi tror det er fint mulig å åpne opp varsomt, slik EU-direktivet gjør. Det har også med likebehandling av aktører i Europa å gjøre, da dette jo er et fellesmarked, sier Rotevatn.

– Vil dere åpne opp for tobakksreklame også?

– Nei, alkohol og tobakk er to ulike produkter. Vi har ikke en alkohollov, men vi har en røykelov. Tobakk er også mer skadelig enn alkohol, sier Rotevatn. (ANB)

Artikkeltags