Sier nei til gransking

Statsminister Jens Stoltenberg avviser forslaget om en egen Afghanistan-gransking nå.

Statsminister Jens Stoltenberg avviser forslaget om en egen Afghanistan-gransking nå. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Et uavhengig utvalg bør evaluere den norske innsatsen i Afghanistan, mener Venstre. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) avviser forslaget.

DEL

– Vi evaluerer norsk innsats og vurderer den løpende. Det gjør vi blant annet gjennom jevnlige redegjørelser og debatter i Stortinget. Å nedsette et eget utvalg nå er feil tidspunkt fordi det gir inntrykk av at vi er ferdige med jobben, sier Stoltenberg til NTB.

Han deltok selv da Stortinget tirsdag diskuterte utenriksministerens redegjørelse om Afghanistan, som ble holdt i forrige uke.

– Nå som vi skal avslutte vårt engasjement i Afghanistan, er det riktig og viktig å gjennomføre en uavhengig vurdering av innsatsen, sa Venstre-leder Trine Skei Grande i sitt innlegg under debatten.

Evaluering

Hun fremmet forslaget om en helhetlig evaluering av norsk sivil og militær innsats under Stortingets Afghanistan-debatt tirsdag.

– Det er viktig å ha åpenhet rundt hva som har fungert og være ydmyke på hva som burde vært gjort annerledes, sa Venstre-lederen.

SVs Snorre Valen sa han hadde stor sans for forslaget, men la til at mandatet må diskuteres nærmere før partiet hans eventuelt vil støtte det. Regjeringspartner Senterpartiet mener timingen er gal, noe som også anføres fra borgerlig side.

– Vi støtter intensjonene fullt ut, men det er for tidlig å gjennomføre en slik evaluering, sier Høyres Ine Eriksen Søreide som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

– Å vedta dette vil gi et galt signal til de menn og kvinner som tjenestegjør i Afghanistan eller er der som hjelpearbeidere. Vi må ha full oppmerksomhet om oppdraget vårt så lenge det varer. Vi kan ikke gå i gang med etterarbeidet før arbeidsdagen er over, framholdt hun.

– Går framover

Debatten synliggjorde ellers at enigheten om innretningen på og utformingen av det norske Afghanistan-engasjementet er bred på Stortinget. Flere fant det riktig å gi honnør til soldatene som har gjort og gjør en jobb for Norge, ti år etter at oppdraget startet.

– Nærmere 8.000 kvinner og menn har deltatt i den største operasjonen Norge har vært med på siden 1945, sa statsminister Stoltenberg, som også minnet de norske falne.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) framholdt i sin redegjørelse at mye går rett vei i Afghanistan. Dødeligheten blant barn og mødre har falt, flere jenter tar utdanning og representasjonen av kvinner i offentlige stillinger og verv er økende.

Høyres Ine Eriksen Søreide ga Støre rett i dette, men påpekte også utfordringen i at afghanske myndigheter unnlater å rapportere om det som går bra. Hun fortalte at afghanerne frykter kutt i bistanden dersom det kommer fram at ulike målsettinger er i ferd med å innfris.

– For giverlandene forholder det seg motsatt. Vi er avhengige av å vise fram de gode resultatene for å rettferdiggjøre ny innsats, sa Søreide.

Korrupsjon

Ved siden av å beskrive hvordan den norske militære innsatsen nå er i endring, røper redegjørelsen konklusjonene i en fersk NORAD-rapport som gransker norsk bistand til Afghanistan gjennom de siste ti årene.

At det er vanskelig å spore resultater av bistanden, er blant forholdene rapporten kritiserer.

– Dette betyr ikke nødvendigvis at resultatene ikke finnes, men at det er store mangler ved de verktøy som måler resultater og at evalueringsmekanismer ikke har vært på plass, framholder Støre, som erkjenner at bistanden ikke fungerer i et land som kun har tre stater bak seg på Transparencys liste over de mest korrupte.

Til tross for avsløringene av utstrakt korrupsjon, skal Norge opprettholde et høyt bistandsnivå også etter at NATOs ISAF-styrke trekker seg ut i 2014.

Hvert år siden 2008 har Norge satt av 750 millioner kroner til sivil innsats. Dette måltallet ønsker Støre å videreføre fra 2013 til 2017. (ANB-NTB)

Artikkeltags