Skattelette til seniorer

Det er urovekkende at så mange velger å gå av med tidligpensjon, mener høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.

Det er urovekkende at så mange velger å gå av med tidligpensjon, mener høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Veksten i antallet tidligpensjonister bekymrer Høyre. Nå åpner partiet for å endre skattereglene for eldre arbeidstakere.

DEL

– Det er urovekkende at så mange velger å gå av med tidligpensjon. Dersom utviklingen fortsetter, må vi vurdere sterkere virkemidler for å få folk til å stå lenger i jobb, sier nestleder og finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner i Høyre til NTB.

Han mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap) underspiller dramatikken i pensjonstallene. I revidert nasjonalbudsjett går det fram at regjeringen har bommet på anslaget over hvor mange som velger å ta ut pensjon i alderen 62 til 66 år.

Regjeringen trodde opprinnelig at antallet tidligpensjonister i snitt ville ligge på 41.500 gjennom hele 2012. Nå er anslaget oppjustert til 51.800. Det gir en merkostnad for det offentlige på nær 1,8 milliarder kroner.

Skattelette

– Det er urovekkende når regjeringen bommer med 25 prosent. At det blir 10.000 flere pensjonister i forhold til anslagene for et halvt år siden, er mye. Arbeidslinjen er et bærende element i pensjonsreformen. Brytes denne, må vi gjøre noe, sier Sanner.

Et aktuelt tiltak ifølge Høyre er å innføre et særskilt skattefradrag for arbeidstakere over 62 år.

– Det vil kunne stimulere flere til å jobbe framfor å ta ut pensjon, tror Sanner.

Pensjonsreformen gir arbeidstakere mellom 62 og 67 år anledning til fritt å kombinere jobb og pensjon. Tall NTB har hentet inn fra Arbeidsdepartementet viser at dette skjer i langt større utstrekning enn hva Stoltenberg og co. ventet på forhånd.

I årets tre første måneder alene økte antallet tidligpensjonister med 9.000. I løpet av 2012 vil tallet stige ytterligere.

Ikke bekymret

– Vi hadde ingen tidligere erfaring å trekke veksler på. Det fantes ingen faktiske tall å forholde seg til. Dermed måtte vi gjøre et anslag, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Han er ikke nevneverdig bekymret over tallene.

– Vi trodde flere ville jobbe lenger og ta ut pensjon senere. Det viser seg at flere enn vi trodde tar ut pensjon tidligere, men de fortsetter å jobbe, sier statsministeren til NTB.

Han viser til at to av tre tidligpensjonister velger å jobbe ved siden av.

– Det er den langsiktige budsjettbalansen vi er bekymret for. Staten har ikke et likviditetsproblem nå. At flere velger å ta ut tidligpensjon, øker ikke statens samlede kostnader, men gir utgiftene en annen tidsprofil, sier Stoltenberg.

Høyre mener statsministeren presenterer en sannhet med modifikasjoner.

– Det han sier er riktig med tanke på folketrygdens utgifter, men vår bekymring er at vi mister arbeidskraft. Hvis pensjonsreformen får mange til å trappe ned som ellers ville ha jobbet fullt i flere år, er det selvsagt uheldig, sier Sanner.

– Reformen fungerer

Statssekretær Jan Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet påpeker overfor NTB at sysselsettingsnivået blant 62-66-åringer har vært økende de siste årene og viser til tall fra arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

– Pensjonsreformen ser ut til å virke etter hensikten. At man fritt kan kombinere pensjon og arbeid er en av de største valgfrihetsreformer som er gjennomført i Norge, sier Stoltenberg.

– Det er ingen tvil om at reformen gjør oss bedre i stand til å finansiere framtidig velferd. Vi anslår - på usikkert grunnlag - at den vil redusere statens utgifter til pensjon fra 15 prosent til 12 prosent av bruttonasjonalproduktet innen 2015. Det er mye. (ANB-NTB)

Artikkeltags