– Elevene blir taperne

Senterpartiets skole er et tap for norske elever, mener Høyre.

Senterpartiets skole er et tap for norske elever, mener Høyre. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ingen elever er tjent med Sps politikk, mener Høyre.

DEL

– Mindre kartlegging, mindre oppfølging, reversering av karakterkrav, utydelighet om kompetansekrav og en skepsis til femårig lærerutdanning er ikke gode nyheter for elevene, sier Kristian Tonning Riise til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Større forskjeller

Unge Høyres leder er partiets førstekandidat til Stortinget fra Hedmark. Han mener at vi med Senterpartiets politikk vil få en skole med mindre læring, større forskjeller og dessuten gjøre elevene mer avhengig av foreldrenes bakgrunn.

– Det betyr at politikerne får et dårlige grunnlag med å sette inn målrettede tiltak, sier han.

Riise beskylder Sp for å være motstandere av kartlegging i skolen. Han utdyper det med at partiet ønsker å melde Norge ut av OECDs skoleundersøkelse PISA og gjøre nasjonale prøver om til utvalgsprøver.

Kristian Tonning Riise, Høyre.

Kristian Tonning Riise, Høyre. Foto:

– Vi er helt avhengige av kunnskap om skolen for å vite hvordan vi skal få mer kunnskap inn i skolen. Senterpartiet gjør elevene en bjørnetjeneste ved å kutte ut kartleggingen som foregår nå, mener Riise.

Sier ingenting

Kompetansekravene for lærere i matematikk, norsk og engelsk følges opp med etter- og videreutdanning for å sikre at alle lærere får mulighet til å tilfredsstille de nye kravene.

– Senterpartiet sier ingenting om matematikk, norsk og engelsk i sitt partiprogram. Partiet ønsker derimot å stille krav til kompetanse for lærere som skal undervise i praktisk-estetiske fag som kunst- og håndverk, musikk, mat og helse og kroppsøving, sier Riise. 

– Vi må ha tid og rom til å se hver enkelt elev. Det betyr at vi må fire på noe og ikke bare måle og kontrollere.

Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant for Senterpartiet

Han forstår ikke at Sp er skeptiske til den nye femårige masterutdanningen for lærere som kommer til høsten.

– Det har vært bred enighet om en ny femårig masterutdanning for lærere. Med en mastergrad vil lærerne stå enda bedre rustet til en hverdag i klasserommet. Her er Senterpartiet i ubalanse med hva lærerne selv har ønsket seg, hevder Riise.

I den nye stortingsmeldingen om tidlig innsats og kvalitet i skolen foreslås det en nedre grense for kvalitet i skolen.

– Sp vil ha like gode tjenester over hele landet, og det får partiet når vi setter inn tiltak overfor kommuner med vedvarende dårlige skoleresultater. Ved å kritisere dette, aksepterer Sp at barnas skolegang er som et lotteri basert på hvor foreldrene har bosatt seg, sier Riise.

– Desperate Høyre

– Foreldre, lærere og elever ber om mer tid og tillit. Det sier stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp).

– Vi må ha tid og rom til å se hver enkelt elev. Det betyr at vi må fire på noe og ikke bare måle og kontrollere, sier hun til ANB.

Anne Tingelstad Wøien (Sp).

Anne Tingelstad Wøien (Sp). Foto:

Wøien omtaler regjeringens lovfestede plikt til opplæring som en forsterkning av det de rødgrønne partiene innførte.

Pisa ønsker Sp å avvikle «fordi det ikke har vært noen signifikant forskjell siden vi begynte med testene for 17 år siden».

Partiet ønsker også å oppheve kompetansekravene.

– Vi har 10.000 ufaglærte lærere i skolen. Det må være bedre å bruke ressursene på utdanning av nye lærere og fylle på med kompetanse til de ufaglærte, sier Wøien, som vil beholde den fireårige lærerutdanningen, fylle den med innhold og heller la lærerne ta en master etter å ha jobbet noen år. (ANB)

Artikkeltags