Solhjell får mye ros

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) kommenterer regjeringens klimamelding på Statsministerens kontor onsdag.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) kommenterer regjeringens klimamelding på Statsministerens kontor onsdag. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Nybakt miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) får mye av æren for at regjeringen omsider la fram en klimamelding.

DEL

I kulissene har stemningen til tider vært anspent. Forhandlingene sto lenge i stampe, og meldingen er utsatt en rekke ganger. Flere kilder som har fulgt prosessen tett, mener statsrådsskiftet i Miljøverndepartementet skapte en ny vitalitet som drev forhandlingene framover.

– Det er ikke tvil om at dette har vært krevende, ikke minst fordi SV spente buen så høyt på forhånd. Samtidig var jeg aldri i tvil om at vi ville komme i mål, sier en av kildene til NTB.

Vedkommende peker på at regjeringspartiene etter hvert har utviklet erfaring i å takle vanskelige saker. Hvis forhandlingene låser seg fast om ett spørsmål, går man videre til neste.

Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen mener Solhjell og nyvalgt partileder Audun Lysbakken er å takke for at klimameldingen ble som den ble. Det gjorde hun klart i en melding på Twitter og Facebook onsdag morgen.

– Audun og Bård Vegar - lenger enn dette var det ikke mulig å komme. Jeg vet hva utgangspunktet var da dere overtok!

Etter det NTB forstår ga Solhjell ny giv til forhandlingene som på sett og vis hadde stanset opp. Hans erfaring fra tidligere regjeringsforhandlinger og evne til å legge symbolpolitikken til side, trekkes fram av flere som viktig.

Klimameldingen skal gi svaret på hvordan norske utslippsmål skal nås. At målsettingen fra klimaforliket på Stortinget i 2008 står ved lag - nemlig at to tredeler av kuttene skal tas innenlands – var ett av de mest omdiskuterte momentene.

Et annet var kravene om satsing på kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier i de store byene. At Ap og SV fikk gjennomslag for dette prinsippet, som også skal knesettes i Nasjonal transportplan, vekker bekymring i Sp-kretser. Frykten er at satsingen vil gå ut over veibygging i distriktene. Det avviser imidlertid partileder Liv Signe Navarsete.

– Satsingen gå ikke på bekostning av utbygging av vei. Tvert imot. Forholdet mellom vei og jernbane opprettholdes og styrkes, sier hun til NTB.

SV-kravet om elektrifisering av sokkelen var et annet av meldingens stridsspørsmål. Et påbud fikk partiet ikke gjennomslag for, men målsettingen er klar: På sikt skal man øke tilførselen av kraft fra land.

SV og Sp kjempet også lenge for en annen innretning på klimafondet enn det som ble resultatet. Partiene ville helst øremerke den økte CO2-avgiften til klimatiltak, men fikk kontant nei av statsministeren.

Senterpartiet har på sin side fått gehør for kravet om at nyplanting av skog skal inngå i klimaregnskapet. Men omfanget av ny skog er langt mindre enn partiet ønsket seg på forhånd.

Ellers har klimaforhandlingene avdekket strekk i laget hos Arbeiderpartiet. Mange sterke røster i partiet har talt imot den tradisjonelle LO-linjen og heller støttet SV og miljøbevegelsen i flere sentrale spørsmål. (ANB-NTB)

Artikkeltags