SV lover kuttoppskrift

SV-leder Audun Lysbakken.

SV-leder Audun Lysbakken. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Den rødgrønne regjeringen samler seg om en klimamelding som gir svar på hvordan norske CO2-utslipp skal reduseres.

DEL

Det hevder SV. Partiets klimapolitiske talsmann Lars Egeland har ingen tro på at den interne uenigheten om klimapolitikken fører til at regjeringssamarbeidet havarerer.

– Vi vil komme i mål, men det er åpenbart at dette er det politikkområdet hvor uenigheten er størst mellom regjeringspartiene, sier Egeland til NTB.

Ifølge NRK er forhandlingene om klimameldingen i sluttfasen. Kanalen melder at stortingsmeldingen allerede kan bli lagt fram før 1. mai, men kilder NTB har snakket med, trekker dette i tvil.

– Vi har sagt at klimameldingen skal komme før sommeren. Den skal peke på tiltak som sørger for at klimaforlikets målsettinger om hjemlige utslippsreduksjoner i klimaforliket blir oppfylt, sier Egeland.

NRK melder at regjeringspartiene allerede har samlet seg om flere konkrete tiltak. Det skal blant annet etableres et klimafond basert på økte avgifter fra sokkelen, men innretningen på fondet er fortsatt uklar. Blant annet antydes det at midlene fra fondet ikke utelukkende skal måtte brukes på rene klimatiltak.

Dette spørsmålet er blant de mest brennbare i regjeringens interne klimadebatt. SV og Senterpartiet har argumentert heftig for opprettelsen av et klimafond. Tanken er at midlene herfra skal brukes til å betale for klimatiltak ved landbaserte industribedrifter.

Arbeiderpartiet, med statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen i spissen, har motsatt seg en slik fondsorganisering. Motvilje mot å øremerke avgifter til bestemte formål, utenom de årlige statsbudsjettene er hovedårsaken.

– Det har alltid vært fristende å slippe å ta valg. Vi har avvist slike ideer tidligere også, fordi det er viktig å være åpne og ærlige om hva vi bruker penger på, sa Stoltenberg i et intervju om saken med Aftenposten i mars.

Stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk er blitt utsatt fire ganger, hovedsakelig på grunn av uenighet i regjeringen. Ett av de viktigste stridstemaene er hvorvidt målsettingene i klimaforliket fra 2008 står ved lag. Forliket mellom regjeringspartiene, KrF, Venstre og Høyre slår fast at Norge skal kutte 30 prosent i utslippene innen 2030 og ta to tredeler av kuttene hjemme.

Et annet stridsspørsmål er hvorvidt skog skal inngå i klimaregnskapet, all den tid trær binder opp CO2. Senterpartiet har gått inn for at nyplantet skog må med i betraktningen, noe partiet ifølge NRK skal ha fått gjennomslag for. (ANB-NTB)

Artikkeltags