Tapte de kystnære områdene

Nei til boring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i denne stortingsperioden er en seier for SV og partiets leder, Kristin Halvorsen. Men SV må godta petroleumsvirksomhet nærmere land langs kysten av Troms og Finnmark.

Nei til boring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i denne stortingsperioden er en seier for SV og partiets leder, Kristin Halvorsen. Men SV må godta petroleumsvirksomhet nærmere land langs kysten av Troms og Finnmark. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

SV må betale seieren i Lofoten med å tillate virksomhet nærmere land langs kysten av Troms og Finnmark.

DEL

I kystsonen langs Troms og Finnmark til grensen mot Russland er grensen for oljevirksomhet satt til 35 kilometer fra kysten, mot 50 kilometer i den forrige forvaltningsplanen.

I området mellom 35 kilometer og 65 kilometer fra grunnlinjen vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. mars til 31. august.

På regjeringens pressekonferanse karakteriserte SV-leder Kristin Halvorsen det som et nederlag for SV, men hun slo samtidig fast at det er verdt prisen for å unngå oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i denne stortingsperioden.

– Dette betyr at de mest sårbare områdene som vi har ansvar for å forvalte for de kommende generasjoner, ikke åpnes for boring eller konsekvensutredning, sa SV-lederen.

Barentshavet

Halvorsen hadde få innvendinger mot konsekvensutredning og eventuell petroleumsvirksomhet i det sørøstlige Barentshavet. Revideringen opprettholder vedtaket i den gjeldende forvaltningsplanen om at det ikke skal settes i gang petroleumsvirksomhet ved iskanten og polarfronten og heller ikke innenfor et belte på 65 kilometer rundt Bjørnøya.

Derimot skal regjeringen bruke 180 millioner kroner for å kartlegge ressursgrunnlaget for petroleum på norsk sokkel ved Jan Mayen. Kartleggingen skal foregå i perioden 2012-2014.

TFO 2011

Samtidig med at regjeringen la fram oppdateringen av forvaltningsplanen, la regjeringen fram hvilke modne blokker det kan letes på (TFO 2011). Dette er blokker der det tidligere har vært leting. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene rundt årsskiftet 2011/2012.

I TFO 2011 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdominerte området med i alt 62 blokker eller deler av blokker sammenlignet med området i TFO 2010. Området i Norskehavet er utvidet med 56 blokker eller deler av blokker, mens det i Nordsjøen er utvidet med seks blokker. (ANB-NTB)

Artikkeltags