Digitale sinker får hjelp til å komme på nett

Det gis statlig støtte til kommuner som vil gi digital hjelp til sine innbyggere.

Det gis statlig støtte til kommuner som vil gi digital hjelp til sine innbyggere. Foto:

Innbyggere som strever med offentlige tjenester på nett, skal få hjelp i sine kommuner.

DEL

– Jo raskere utviklingen går, desto større er faren for at noen faller utenfor det digitale samfunnet. Derfor trenger vi gode lavterskeltilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Initiativ til hjelp

Stadig flere er på nett, men mange synes det er vanskelig å bruke digitale tjenester. Derfor har Kommunal- og moderniseringsdepartementet tatt initiativ til den kommunale veiledningsordningen Digihjelpen.

– Dette er en investering for å unngå et digitalt klasseskille, og det er viktig at både stat og kommune og frivillige organisasjoner hjelper dem som trenger det, sier Sanner.

Ordningen legger til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud for innbyggere som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse. En engangsstøtte på tre millioner kroner fordeles nå på 35 kommuner inneværende år.

– Det kan være ulike oppgaver man ønsker få hjelp til. For noen vil det være å få veiledning til å søke om barnehageplass på nett, mens andre kan trenge hjelp til å søke om bostøtte eller lese skattemeldingen, utdyper Høyre-statsråden.

Lokale behov

Kommunene som får tilskudd til digital hjelp skal gjennomføre sine planer i løpet av 2018.

– Bibliotek og servicetorg i kommunen er gode steder for å gi denne veiledningen. Det kan være eldre eller personer med innvandrerbakgrunn som trenger hjelp til å komme i gang, sier kommunalministeren.

– Kommunene er ulike, og tilbudene kan derfor være forskjellige fra sted til sted. Det er derfor viktig at kommunen tilpasser sin Digihjelp til det som er behovet lokalt. Jeg håper også at kommunene vil kunne lære av hverandre, sier Sanner.

Lettere å håndtere

Ordningen med Digihjelp er et resultat av et samarbeid mellom Sanners departement og kommunenes organisasjon KS.

– Norge er et av de landene som har flest på nett, og desto viktigere er det at vi unngår et digitalt klasseskille. Det er lettere å håndtere digitale tjenester enn søknadsdokumenter på papir, poengterer statsråden.

Han oppfordrer alle kommuner som trenger det å få på plass Digihjelpen. Sanner minner om at kommunene må tilpasse seg den digitale hverdagen.

– Det er så lite som skal til for å få folk uten digital kompetanse på nett, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

– Digihjelpen er en viktig investering for å hindre et digitalt klasseskille, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Digihjelpen er en viktig investering for å hindre et digitalt klasseskille, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H). Foto:

Dette er en viktig investering for å unngå et digitalt klasseskille.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Reagerer på beløp

Senterpartiets Heidi Greni er positiv til støtten som kommunene mottar for å gi innbyggerne digital hjelp, men stiller spørsmål ved om tre millioner kroner til 35 utvalgte kommuner i 2017 er nok.

– Det er klart at dette er et prosjekt som vil koste mer. Folkebibliotekene bør gripe fatt i denne oppgaven, men det forutsetter at det blir stilt ressurser til rådighet for noe som vil være en utvidet og ny oppgave for de fleste av bibliotekene, sier Greni til ANB. (ANB)

35 kommuner får støtte til Digihjelpen

Disse søkerne får innvilget tilskudd for etablering av Digihjelpen i 2017:


Søker

Tilskudd

Verran folkebibliotek

25 000

Luster kommune

100 000

Kviteseid kommune

60 000

Levanger kommune

100 000

Aremark kommune

70 000

Askim kommune

80 000

Sortland bibliotek

150 000

Rana kommune

100 000

Selbu kommune

40 000

Frøya kommune

44 000

Klepp bibliotek

130 000

Fosen regionråd (på vegne av 7 kommuner)

80 000

Røyken kommune

150 000

Halden kommune

200 000

Risør frivilligsentral

150 000

Inderøy kommune

10 000

Kongsvinger bibliotek

109 000

Hemsedal kommune

22 000

Nittedal kommune

100 000

Øvre Eiker kommune

100 000

Jevnaker kommune

150 000

Hurdal kommune

150 000

Fjell kommune

130 000

Flakstad kommune

150 000

Hitra kommune

115 000

Nordkapp kommune

120 000

Nordre Land kommune

45 000

Eigersund kommune

120 000

Odda kommune

200 000Artikkeltags