Blar opp 1 milliard til de minste

Arbeiderpartiet setter av én milliard kroner til tidlig innsats i skole og barnehage i sitt alternative statsbudsjett.

Arbeiderpartiet setter av én milliard kroner til tidlig innsats i skole og barnehage i sitt alternative statsbudsjett. Foto:

Skoler og barnehager får én milliard kroner med Aps storsatsing.

DEL

I en lekkasje fra Aps alternative budsjett for 2018 som legges fram fredag, varsles det en milliardsatsing på tidlig innsats i norske skoler og barnehager.

– Vi trenger en mye sterkere satsing på tidlig innsats hvis alle barn skal lykkes. Det betinger flere lærere i skole og barnehage, ved siden av en mer intensiv opplæring i lesing, skriving og regning, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

God start for alle

Regnestykket som partiet vil presentere i sitt alternative budsjett for neste år, ser slik ut:

  • Opprette 1.000 nye lærerstillinger i 2018 med vekt på 1.-4. trinn (kostnad: 300 mill.).
  • 1 av 2 barnehageansatte skal være barnehagelærere innen august 2019 (125 mill.).
  • Fjerne en økning i maksprisen i barnehagen (302 mill.).
  • Flere barnehageplasser. (175 mill.)
  • Mer tidlig intensiv læring gjennom en lese-, skrive- og regnegaranti (104 mill.).
  • Totalt: 1 milliard kroner.

– Vi er opptatt av å gi alle elever en god start i skolen. Høyre har snakket om at tidlig innsats er deres neste store satsing, men partiet ignorerer det viktigste tiltaket for å få en reell tidlig innsats, nemlig flere lærere i skolen og barnehagen, hevder Ap-politikeren.

35.000 per skole

– Regjeringen ser ut til å tro at morgendagens utfordringer kan løses ved at dagens lærere må springe raskere, sier Henriksen, som er partiets utdanningspolitiske talsperson.

– Høyre og Frp viser ingen tydelige visjoner for skolen i sitt budsjettforslag, sier Henriksen, og legger til at 100 millioner til tidlig innsats knapt kan kalles en reell satsing. Han viser til at midlene kun utgjør knappe 35.000 kroner per grunnskole.

Martin Henriksen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.

Martin Henriksen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson. Foto:

Vi trenger en mye sterkere satsing på tidlig innsats hvis alle barn skal lykkes.

Martin Henriksen, stortingsrepresentant (Ap)


Levert 1,3 milliarder

Høyres Kent Gudmundsern sier at det store løftet for tidlig innsats startet da partiet kom i regjering etter 2013-valget. Hans oppfatning er at tidlig innsats først ble viet oppmerksomhet etter at Høyre inntok Kunnskapsdepartementet.

– Vi har allerede levert 1,3 milliarder sammen med KrF og Venstre, og foreslår en økning på ytterligere 300 millioner (200 mill. i frie midler til kommunene) i 2018. Det Henriksen glemmer er at det er vi som nå innfører en bemanningsnorm i barnehagen og en skjerpet pedagognorm, sier han til ANB.

– Høyre påpekte lenge at tiltakene i videregående opplæring og ungdomstrinnet kom for sent under de rødgrønne partienes regjeringstid. Også i barnehagene gikk fokus på kapasitet foran innhold og kvalitet. Tidlig innsats ble ofte bare en del av festtalene. Vi har hele tiden snakket om behovet for å gi alle grunnleggende ferdigheter. Det er en forutsetning for å klare seg i videre utdanning og arbeidsliv, mener Gudmundsen.

Gir ikke effekt

Henriksen lar seg ikke imponere og sier at det ikke hjelper å skryte av 1,3 milliarder kroner til flere lærere eller pedagognorm dersom det ikke gir effekt.

– Høyre glemmer to ting. For det første er det ikke er dem, men opposisjonen som har presset fram midler til lærertetthet. For det andre har disse pengene ikke gitt flere lærere. Det er for svakt, og viser at vi må ha en helt annen modell enn den regjeringen tviholder på, mener Ap-politikeren.

– Regjeringens pedagognorm er dessverre lite ambisiøs og gir en minimal økning av andelen barnehagelærere. Det trengs sterkere lut dersom man skal få en reell endring, sier Henriksen. (ANB)

Artikkeltags