– Vi må ta vare på naturen

Arbeiderpartiet er redd for beitevillkårene til reinen om Høyre får det som de vil når det kommer til forvaltning av naturen.

Arbeiderpartiet er redd for beitevillkårene til reinen om Høyre får det som de vil når det kommer til forvaltning av naturen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Arbeiderpartiet mener Høyre bommer kraftig når de vil åpne for kommunene selv bør bestemme hvordan naturen skal brukes.

DEL

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) sier til NTB at kommunene selv bør bestemme hvordan naturen skal brukes, noe som kan resultere i mer hyttebygging og motorisert ferdsel i naturen.

Marianne Marthinsen (Ap) i energi og miljøkomiteen mener Høyre bommer kraftig.

– Høyre var med Børge Brende et parti som tok ansvar for norsk natur. Det er ikke lenger tilfelle, påstår Marthinsen.

– Hadde Høyre styrt norsk arealpolitkk ville ikke engang Hardangervidda blitt vernet, slår hun fast videre.

Marthinsen peker på villreinen som et eksempel på hvorfor det er viktig å ta vare på naturen.

– Den norske villreinen vil lide av den agressive holdningen til utbygging i sårbare områder. Villreinstammen vår er enestående i europeisk sammenheng. Det er en art som trenger gode arealer. En ytterligere oppsplitting av villreinens områder vil være det triste og reelle resultatet av veiutbygging i områdene opp mot snaufjellet, sier hun.

Ny kurs

Gundersen som sitter i Høyres programkomité sier til NTB at det er på tide å stake ut en ny kurs for forvaltning av norsk natur.

– Norske bygder og setergrender skal ikke fryses til et glansbilde av hvordan det var i 68ernes ungdomstid. Innenfor et nasjonalt regelverk og egne arealplaner må kommunene selv få sette grensene for motorisert ferdsel, vei– og hyttebygging, sier han.

Marthinsen advarer mot nettopp dette.

– Kort oppsummert ville Høyres politikk gitt mer bygging både i strandsonen og på fjellet, svakere vern av den mest sårbare naturen vår, flere naturinngrep, mer motorferdsel og enda færre rovdyr i norsk natur. For Ap har det alltid vært viktig å sikre folks tilgang til natur. Allemannsretten og sikring av strandsonen er grunnleggende verdier for oss, forteller Marthinsen.

Ikke imponert

Frp er på sin side ikke imponert over Arbeiderpartiets påstander om hvordan lokalbefolkningen ville rasere utmarksområdene i sine egne kommuner.

– Jeg vil anta at det synet deles av Arbeiderparti-politikerne for eksempel i Nord-Gudbrandsdalen. Jeg vil også anta at de kan mer om villrein enn Marthinsen. Det er jo de folkene som bor i utmarkskommunene som gjennom sine egne lokalpolitikere har ivaretatt disse områdene fram til i dag. At det nå plutselig skulle være slik at områdene ble rasert dersom ikke Marianne Marthinsen og et lass med miljøbyråkrater skulle sitte i Oslo og bestemme er et resonnement jeg mener det er grunn til å stille spørsmål ved, sier stortingsrepresentant Tord Lien i Frp.

Den tidligere miljøpolitiske talsmannen for Frp er heller ikke imponert over Høyre.

– Det er jo fint at Gunnar Gundersen en gang kommuniserer at han står på Frps og kommunenes side i disse spørsmålene. Høyre har ikke akkurat gjort det i de syv årene jeg har sittet på Stortinget, med et hederlig unntak for at de valgte å være med på rovdyrforliket i inneværende periode, slår Lien fast.

– Når vi fremmer forslag om ny lov om motorferdsel med mer lokal forvaltning, stemmer Høyre imot. Når vi fremmer forslag om lokal forvaltning av 100-metersbeltet (strandsonen), stemmer Høyre imot, konkluderer han. (ANB)

Artikkeltags