Vil ha nasjonal sykehusplan

 Jeg tror det er stor frustrasjon ute blant folk når de opplever at det ikke er mulig å påvirke helsepolitikken, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Jeg tror det er stor frustrasjon ute blant folk når de opplever at det ikke er mulig å påvirke helsepolitikken, sier Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Sterkere politisk styring av landets sykehus og en skjerpet politisk tone om at folk har ansvar for egen helse, er to av bærebjelkene i Venstres nye helsepolitikk.

DEL

– Jeg tror det er stor frustrasjon ute blant folk når de opplever at det ikke er mulig å påvirke helsepolitikken, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

De siste årenes sykehusnedleggelser, sammenslåinger og omorganiseringer har skapt et stort engasjement og et sug etter mer helsepolitikk, mener hun.

– Pulverisert

Tirsdag presenterte hun sammen med nestleder Ola Elvestuen dokumentet «En bedre helsepolitikk for den enkelte» med 27 forslag til helsepolitiske tiltak.

De mener at ansvaret for sykehusene i dag er pulverisert mellom helseforetakene og regjeringen, og vil pålegge regjeringen med jevne mellomrom å legge fram en nasjonal sykehusplan som tydeliggjør regjeringens politikk.

Selv om Venstre fortsatt vil beholde helseforetaksmodellen, vil partiet at det skal være klarere retningslinjer for hvilke oppgaver de ulike sykehusene skal ha. Sykehusplanen skal skissere geografisk beliggenhet og redegjøre for nasjonale, regionale og lokale funksjoner ved de enkelte sykehusene.

– Eget ansvar

Partiledelsen skjerper også den politiske ordbruken og presiserer at folk har ansvaret for sin egen helse.

– Det er grunnleggende liberal politikk at folk skal få den hjelpen de trenger, men med et økende antall kronisk syke tror jeg det er viktig at hver og en tar ansvaret for å klare å leve med de sykdommene de har, sier Skei Grande som selv har erfaring med å leve med sukkersyke.

Behandlingen av Venstres nye helsepolitikk er en av hovedsakene på partiets landsmøte som starter fredag.

Lavere moms

Partiet foreslår også at kommunene skal overta deler av spesialisthelsetjenesten som for eksempel smertebehandling og rehabilitering.

– For å delegere makten til kommunene må vi ha større enheter, sier Skei Grande. Hun mener kommunesammenslåing skal gjøre dem bedre rustet til nye oppgaver.

Som forebyggende tiltak vil partiet også redusere momsen på frukt og grønnsaker, og tilsvarende øke momsen på sukkerholdige drikkevarer, opprette 1.000 nye helsesøsterstillinger og et bedre psykologtilbud i kommunene.

– Med effekten av ny teknologi, mindre byråkrati og bedre samhandling er det mulig å gjøre dette innenfor dagens budsjettrammer, sier nestleder Ola Elvestuen. (ANB-NTB)

Artikkeltags