Slik skal hun styrke norsk reiseliv

Næringsminister Monica Mæland (H) i Fjellheisen under lanseringen av stortingsmeldingen om reiseliv i Tromsø fredag.

Næringsminister Monica Mæland (H) i Fjellheisen under lanseringen av stortingsmeldingen om reiseliv i Tromsø fredag. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Skattekutt for hoteller er ett av tiltakene.

DEL

Skattekutt for hoteller, nasjonale turstier og bedre analyser av hvordan norsk reiseliv profileres vil gjøre næringen mer lønnsom, håper regjeringen.

Det kommer fram i stortingsmeldingen «Opplev Norge – unikt og eventyrlig», som ble lansert i Tromsø fredag.

Ett punkt i arbeidet for å skape et «bærekraftig og lønnsomt reiseliv» er å kutte i formuesskatten for hoteller.

– Regjeringen tar sikte på i statsbudsjettet for 2018 å foreslå lettelser i formuesskatten på hoteller/overnattingssteder gjennom en vesentlig økning i verdsettelsesrabatten, heter det i meldingen.

I år ble det innført en verdsettelsesrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler. Rabatten skal i tråd med skatteforliket på Stortinget økes til 20 prosent i 2018. Det er samme nivå som verdsettelsesrabatten samlet sett gir for næringseiendom eid direkte av formuesskattepliktige, som familieeide hoteller og overnattingssteder.

Næringen jubler

Hva regjeringen legger i «vesentlig økning» av satsen på 20 prosent, konkretiseres ikke i reiselivsmeldingen, men vil bli klart når budsjettforslaget kommer i oktober.

Næringen er uansett fornøyd, og lavere skatt for hotellene gir rom for vekst, mener Virke.

– Det er viktig i konkurransen med utenlandskeide hoteller, der eierne ikke betaler formuesskatt på bygninger og verdier i hotellene, sier direktør for Reise Norge og kultur, Line Endresen Normann.

Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund. Foto:

NHO-sjef Kristin Skogen Lund peker på at formuesskatten er en ulempe for norske eiere.

– Det er veldig bra at skatt på norskeide hoteller reduseres, slik at reiselivsbedriftene i enda større grad kan skape gode jobber i hele landet, sier hun.

Svakere krone gir opptur

Norsk reiseliv har de siste par årene nytt godt av at den norske kronen har svekket seg betydelig på grunn av oljeprisens bratte fall og en serie rentekutt.

Kronesvekkelsen har gjort det billigere for utlendinger å besøke Norge og dyrere for nordmenn å feriere utenlands – begge deler positivt for norsk reiseliv.

– Fjoråret var nok et rekordår for reiselivsnæringen i Norge, med stadig flere besøkende og vekst i verdiskapingen. Få andre næringer, om noen, kan vise til tilsvarende utvikling i etterspørselen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Fem stolper

Regjeringen vil satse langs fem spor. Gode rammebetingelser, som skatte- og avgiftslettelser, næringsrettet forskning og innovasjon og bygging av vei og bane, er det ene.

Å utvikle et bærekraftig reiseliv står også sentralt. For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen vil regjeringen «samle og markedsføre» noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.

Samtidig vil regjeringen styrke samordningen mellom turistnæringen, kommuner, fylker og frivillige for å utvikle sterke reisemål. Det varsles en egen strategi for kultur og reiseliv.

Profilering

I tillegg understrekes betydningen av kunnskap og kompetanse og profilering av Norge som reisemål.

Innovasjon Norge skal fortsatt ha ansvaret for profileringen. Men det er behov for «bedre analyser av hvilken effekt aktivitetene» til organisasjonen har, sier regjeringen, som derfor setter i gang et arbeid for bedre å måle effekten av profileringsarbeidet Innovasjon Norge gjør.

Det er likevel ikke grunnlag for å konkludere med at dagens ordning er ineffektiv, understreker regjeringen. (ANB-NTB)

Fakta om norsk reiseliv

  • 2016 ble et rekordår for norsk reiselivsnæring, som også i 2015 opplevde sterk vekst i antall besøkende.
  • Flertallet av de reisende er fortsatt fra Norge, men økningen er størst fra utlandet.
  • I 2016 var det totalt 33,1 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge.
  • Antallet besøkende til Norge har siden 2010 økt mer (6,6 prosent i gjennomsnitt) enn oppgangen internasjonalt (4,8 prosent i gjennomsnitt).
  • I 2015 sto reiselivsnæringen for over 4 prosent av verdiskapningen og nesten 9 prosent av sysselsettingen i norsk næringsliv.
  • Nesten 160.000 personer arbeider i reiselivsnæringen. (Kilder: Næringsdepartementet, Statistisk sentralbyrå, Menon Economics, UNWTO)

Artikkeltags