Rikspolitikken dominerte

Partilederdebatten i TV2, torsdag.

Partilederdebatten i TV2, torsdag. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Valgkampen har tatt en annen vending enn det som ble spådd for relativt kort tid siden.

DEL

KOMMENTARInternasjonale forhold har dominert. Lav oljepris og en økende flyktningkatastrofe er to faktorer som får betydning også i Norge. Dermed har de rent lokale spørsmålene kommet i skyggen.

Slik burde det ideelt sett ikke være når kampen står om å bli valgt inn i kommunestyrer og fylkesting. På den annen side kan lokalpolitikken ikke være frikoblet fra det som skjer på nasjonalt og internasjonalt nivå. Alt henger sammen med alt, sa Gro Harlem Brundtland.

Oljeinvesteringene faller og bremser aktiviteten på sokkelen og ved verftene. Dermed øker arbeidsledigheten, og politikerne blir utfordret på tiltak som kan avhjelpe situasjonen og stimulere til vekst på annet hold. Flyktningkrisen ble naturlig nok tema, både for rikspolitikere og lokalpolitikere. Staten og kommunene må dra i lag for å skape den dugnaden som trengs for å ta imot, bosette og integrere flere flyktninger.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Etter at fjernsynet kom inn i våre hjem har rikspolitikerne fått en sentral plass også ved kommunevalgene. Lokalpolitikere setter også pris på at rikspolitikere gir dem drahjelp og ekstra oppmerksomhet rundt om i kommunene. Dueller og debatter på TV sørger også for å øke interessen om politiske veivalg. Det trengs, når vi vet at oppmøtet ved kommune- og fylkestingsvalgene er vesentlig lavere enn ved stortingsvalg.

Heldigvis har Norge lokal- og regionaviser som sørger for å sette fokus på de lokale stridsspørsmålene over det ganske land. Disse avisene danner en viktig motvekt til det rikspolitiske presset. Her får lokalpolitikerne mulighet til å gjøre opp status og komme med nye løfter for de neste fire årene. Velgerne kan på denne bakgrunn ta stilling til hva som bør prioriteres og stemme på partier som har den beste løsningen for eldreomsorg, skoler, veier og kultur. Mange steder er det også strid om kommunen må ty til eiendomsskatt for å få endene til å møtes.

Høyre ser ut til å gjøre et dårligere valg enn for fire år siden, mens Arbeiderpartiet holder stillingen. Det blir spesielt interessant å se hvordan KrF posisjonerer seg. Vi ser visse tegn på at KrF-ere er på gli mot Ap enda flere steder. I Høyre er det bekymring for at dette skal bli en nasjonal trend.

Miljøpartiet De Grønne ligger an til å bli den store vinneren ved året lokalvalg. MDG kan få vippeposisjon i en rekke kommuner. Det kan gi ekstra makt i forhold til størrelsen. Spørsmålet blir så hvem MDG ender opp å samarbeide med. Det burde vi ha fått beskjed om på forhånd. Noen velgere kan komme til å stå snurt tilbake.

Etter at fjernsynet kom inn i våre hjem har rikspolitikerne fått en sentral plass også ved kommunevalgene.