Velger flere veier mellom øst og vest

Riksvei 7 over Hardangervidda er blant de tre valgte veiene.

Riksvei 7 over Hardangervidda er blant de tre valgte veiene. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen enig med KrF og Venstre.

DEL

Regjeringen er enig med KrF og Venstre om å velge flere veier som hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, i tillegg til E134.

Det kunngjorde Trond Helleland (H) og Morten Wold (Frp) under arrangementet Rein Vidde-konferansen på Geilo mandag.

Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.

Næringstransport

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet skal være hovedforbindelse for næringstransport. Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet. E16 er vintersikker, men utgjør lengst kjøreavstand Oslo-Bergen. Veien skal imidlertid fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt.

Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbedringer gjennom det som vil kalles «samordningsstrekninger». Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.

Trond Helleland, Høyre.

Trond Helleland, Høyre. Foto:

 

1.000 milliarder kroner

– Samarbeidspartiene har store ambisjoner for utviklingen av samferdselsløsningene. Det er allerede varslet at det skal brukes 1.000 milliarder kroner på samferdsel de neste årene. Vi har også ambisjoner utover dette for den langsiktige utviklingen av veinettet fram mot 2050, sier Trond Helleland.

– Øst-Vest-utredningen konkluderte med at det burde velges to hovedveier mellom øst og vest i et 2050-perspektiv. Det er nå enighet om at det velges flere veier i tillegg til E134, der riksvei 52 skal videreutvikles som en hovedvei for næringstransport, og riksvei 7 skal videreutvikles som en hovedvei for persontransport og turisme, uttaler Morten Wold. (ANB)

Fakta om hovedveier mellom øst og vest:

Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre er enige om følgende veisatsinger mellom Vestlandet og Østlandet:

  • Riksvei 7 over Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme.
  • Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet skal være hovedveiforbindelse for næringstransport.
  • E16 over Filefjell skal fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt. Dette er dagens stamvei.
  • Det er fra før klart at E134 skal være en av hovedveiforbindelsene.
  • Også riksvei 50 Hol-Aurland regnes blant de viktige fjellovergangene, men denne er ikke med i satsingen. (ANB-NTB)

Artikkeltags