Skolene får 450 millioner til digitalisering

Neste år vil kommunene og fylkeskommunene få støtte til å kjøpe inn digitale læremidler i skolen, viser innholdet i regjeringens teknologiske skolesekk.

Neste år vil kommunene og fylkeskommunene få støtte til å kjøpe inn digitale læremidler i skolen, viser innholdet i regjeringens teknologiske skolesekk. Foto:

Den teknologiske skolesekken vil løfte interessen for realfag blant de yngste elevene, mener NHO-forening.

DEL

Lekkasjer fra regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som legges fram senere i mai, avslører at det settes av 450 millioner kroner til den teknologiske skolesekken over en periode på fem år.

– Barn og ungdom som i dag er skoleelever, skal ikke bare rustes for å håndtere ny teknologi og nye hjelpemidler. De skal utvikle, lede og drive teknologien videre. Derfor må vi ruste skolene til å være god veiledere for disse elevene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

90 millioner årlig

KrF stiller seg bak den digitale satsingen og sikrer dermed regjeringspartiene flertall på Stortinget. Slik skal de årlige overføringene til skolene på 90 millioner kroner fordeles:

  • Utvikling av digitale læremidler (50 mill.)
  • Utstyr til kommuner/fylkeskommuner som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving innen programmering
  • Vitensentrene (10 mill.)
  • IKT-tiltak i grunnopplæringen (5 mill.).

– Satsingen skal bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler, forklarer Høyre-statsråden.

Nesten på bunnen

Andelen som tar høyere utdanning innen ingeniør- og realfag i Norge, er nesten på bunnen i en oversikt fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).

Derfor ble nyheten om innholdet i den teknologiske skolesekken mottatt med begeistring av Abelia, NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter. Administrerende direktør Håkon Haugli sier til ANB at regjeringens tiltak er viktige for å stimulere realfagsinteressen blant de aller yngste.

– Vi har få realfagsutdannede i forhold til det totale antallet med høyere utdanning, og OECD setter likhetstegn mellom andelen realfagsutdannede og innovasjonsevne. Da er det ikke uinteressant at Norge er blant de dårligste landene på OECDs oversikt, sier Haugli.

Flere digitale læremidler

Kommuner og fylkeskommuner som sørger for å heve lærernes kompetanse i programmering, kan med regjeringens satsing få støtte til å kjøpe programmeringsutstyr.

– Det er bra for elevene at lærerne kan ta i bruk det de har lært med en gang, sier Sanner.

Vi må ruste skolene til å være god veiledere for elevene.

Jan Tore Sanner, kunnskapsminister (H)

For statsråden og regjeringen er det viktig med et mangfold gode og innovative digitale læremidler som er klare til fornyelsen av læreplanen for elevene høsten 2020. I den teknologiske skolesekken vil både kommuner og fylkeskommuner fra neste år få støtte til å kjøpe inn digitale læremidler.

– Vi trenger mer oppdatere læringsressurser i skolen, og det er behov for flere digitale læremidler. Derfor vil tilskuddene i den teknologiske skolesekken, som er et tillegg til det skoleeierne allerede bruker, gi ytterligere et løft, erkjenner kunnskapsministeren.

Saken fortsetter under bildet.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) besøkte mandag den digitale sløydsalen på Teknisk museum i Oslo sammen med 24 elever.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) besøkte mandag den digitale sløydsalen på Teknisk museum i Oslo sammen med 24 elever. Foto:

Senter på besøk

En styrking av vitensentrenes arbeid med programmering inngår også i den teknologiske skolesekken. Sentrene er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssted innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. I dag er det ni slike regionale sentre i Norge.

– Alle bor ikke i nærheten av et vitensenter, og vi ønsker derfor at sentrene selv skal ha mulighet til å oppsøke elevene på skolene. Sentrene har mye kompetanse om nye læremidler, sier Sanner.

IKT-Norge mener innholdet i den teknologiske skolesekken er en sårt tiltrengt og helt nødvendig satsing.

– Vi forutsetter at dette vil gi lærerne digital pedagogisk kompetanse, og at man nå benytter det markedet som eksisterer til å kjøpe digitale læremidler i stedet for bøker, sier administrerende direktør Heidi Austlid i en kommentar. (ANB)

Artikkeltags