Trener med hjerteflimmer

Birkebeinere trener med hjerteflimmer. – Flere bør vurderes for blodfortynnende behandling, sier ekspert.

Birkebeinere trener med hjerteflimmer. – Flere bør vurderes for blodfortynnende behandling, sier ekspert. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Flere birkebeinere bør vurdere blodfortynnende behandling, mener ekspert.

DEL

2 av 3 birkebeinere fortsetter med regelmessig trening etter å ha fått hjerteflimmer. Det viser en ny studie blant 5.000 norske kvinner og menn.

– Det er bra at birkebeinere med flimmer fortsetter å være fysisk aktive. Men flere bør få tilbud om blodfortynnende behandling for å forebygge hjerneslag, sier Marius Myrstad, lege og stipendiat ved Folkehelseinstituttet og Diakonhjemmet sykehus, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Treningsrisiko

Hvert tredje hjerneslag skyldes hjerteflimmer. Av de 16.000 som årlig får hjerneslag i Norge, er det 3.000 som dør. Ved å undersøke flere og tilby blodfortynnende behandling, kan man forhindre 700 hjerneslag i året.

Studier viser at langvarig og regelmessig utholdenhetstrening er forbundet med risiko for atrieflimmer, en forstyrrelse i hjerterytmen som kjennetegnes av uregelmessig og ofte rask hjerteaksjon. Sykdommen kan gi symptomer som ubehag i brystet, hjertebank, åndenød og redusert fysisk yteevne.

Tre ganger i uken

Selv om en tredjedel av birkebeinerne med atrieflimmer hadde sluttet å delta i rennet på grunn av rytmeforstyrrelsen, oppga 64 prosent at de praktiserte regelmessig utholdenhetstrening minst tre ganger i uken.

– Det er interessant at så mange birkebeinere fortsetter med regelmessig fysisk aktivitet og trening, til tross for at de opplever helsen sin som dårlig. Kanskje kan dette si noe om god sykdomsmestring blant birkebeinere, sier Myrstad.

– Urovekkende

Atrieflimmer er forbundet med en økt risiko for hjerneslag hos personer som også har andre risikofaktorer for slag. Og blant dem som burde fått blodfortynnende behandling, var det bare to av tre som fikk det.

– Dette funnet er urovekkende. Selv om mange eldre birkebeinerne er spreke, bør også birkebeinere med atrieflimmer få blodfortynnende behandling for å forebygge hjerneslag. Dette gjelder kvinner over 65 år, menn over 75 år og personer med andre risikofaktorer for hjerneslag, sier Myrstad.

Dette kan du gjøre selv

Ifølge Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk er det enkelte ting du kan gjøre selv, foruten å være oppmerksom på å forebygge livsstilssykdommer. Madsen mener derfor du bør ta opp følgende med legen din:

– Få sjekket blodtrykket og sørg for at det er under kontroll. Rådfør deg med legen om du skal ha blodfortynnende behandling, og i så fall hvilken type. Det finnes i dag  effektiv og god behandling med nye blodfortynnende legemidler hvor det holder med én tablett daglig.

– Sørg for å få laget et individuelt kontrollopplegg hos legen din som er spesielt tilpasset deg og din helsetilstand. Sjekk pulsen. Hvis du har høy puls, kan det være uoppdaget hjerteflimmer. (ANB)

Artikkeltags