Øker tippenøkkelen

Anniken Huitfeldt vil at idretten skal få 64 prosent av tippeoverskuddet.

Anniken Huitfeldt vil at idretten skal få 64 prosent av tippeoverskuddet. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Anniken Huitfeldt vil gi mer overskudd til idretten.

DEL

Kulturministeren mener at den idrettsmeldingen hun la fram for ledermøtet i Norges Idrettsforbund (NIF) fredag først og fremst er en anleggsmelding.

Hun går inn for å øke tippenøkkelen slik at idretten skal få 64 prosent av tippeoverskuddet. De ekstra pengene hun tror og mener idretten vil bli tilført skal i første rekke gå til anlegg, men også andre områder er prioritert i den nye idrettsmeldingen, som kalles «Den norske idrettsmodellen».

– Dette er først og fremst en anleggsmelding, men jeg synes også det er en veldig konkret melding. Eventuelle skeptikere har ikke noe å frykte i så måte, sier Anniken Huitfeldt til NTB.

Da hun avslørte at regjeringen går inn for å øke idrettens andel av tippeoverskuddet til 64 prosent, fikk hun kraftig applaus fra alle som var til stede på ledermøtet i Stjørdal.

Kulturministeren kunne ikke si noe om når denne økningen kan få full effekt.

– Økningen kommer til å bli faset inn etter hvert. Hvor stor andelen skal bli må vi ta stilling ved hver budsjettbehandling de kommende årene, sier hun.

Idretten ga uttrykk for at den er svært fornøyd med den nye idrettsmeldingen.

– Inaktive, både ungdom og voksne, er et satsingsområde for regjeringen gjennom den idrettsmeldingen som ble lagt fram fredag, men vi prioriterer i stor grad anleggsutbygging, også anlegg som ikke har direkte med konkurranseidrett å gjøre, for det er der aktiviteten dannes, mener Huitfeldt.

Hun sier også at toppidretten skal sikres bedre og mer forutsigbar finansiering.

– Vi er fornøyd med den måten toppidretten drives på i dag, og derfor vil vi legge til rette for enda bedre finansiering, forteller Huitfeldt, samtidig som hun nok en gang understreker at staten er opptatt av inaktive voksne.

– Denne gruppen mennesker er en målgruppe for oss. Det går klart fram av idrettsmeldingen, sier kulturministeren.

Hun er fornøyd med at en del tilskuddsordninger innen idretten nå kan bli styrket, og det er særlig lagene, altså de som jobber på det lokale planet, som blir prioritert.

Heller ikke minoritetsforeldrene er glemt.

– Vi har en ordning med tilskudd som skal stimulere klubber med stor minoritetsandel, slik at disse foreldrene kan få kjennskap til den norske frivillighets- og dugnadsmodellen, forteller Huitfeldt til NTB.

– Jeg registrer at svært mye av det vi vedtok i vårt idrettspolitiske dokument for de kommende fire årene på tinget vårt i Oslo i fjor samsvarer med det som står i idrettsmeldingen. Det betyr at regjeringen jobber på lag med idretten, men det er ikke nok for oss. Vi vil at alle politikerne skal være med på dette laget. Håpet er oppslutning fra hele Stortinget, sier idrettspresident Børre Rognlien til NTB.

Han legger ikke skjul på at han er strålende fornøyd med idrettsmeldingen regjeringen nå har lagt fram.

– Jeg ser vi står foran to utfordringer. Det første er at Norsk Tipping klarer å opprettholde omsetningen, og det andre er hvor raskt vi kan få til opptrappingen som gjelder endringen i tippenøkkelen, sier Rognlien.

– For oss gjelder det å få vekk etterslepet på anleggssiden, som nå er på over to milliarder kroner, så raskt som mulig, og jeg håper den varslede endringen er på plass fra 2014. (ANB-NTB)

Artikkeltags