Budsjettet er alt bundet opp

Finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg morer seg innimellom de tøffe takene om neste års statsbudsjett.

Finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg morer seg innimellom de tøffe takene om neste års statsbudsjett. Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Oljeinntektene fortsetter å øke. Men de 16-17 milliardene som politikerne har å rutte med, er i realiteten spist opp av forhåndsløfter og bundne utgifter.

DEL

Regjeringen har et begrenset handlingsrom, selv om Norge går så det griner økonomisk. I gode tider må finansministeren passe ekstra godt på pengebingen. På oljefondet står det nå snart svimlende 2.000 milliarder kroner.

– Jeg tror at folk flest har forståelse for at dette er situasjonen. Alle vet at vi har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Her må vi gå en vanskelig balansegang og holde noe igjen slik at renta ikke går opp raskere enn den ellers ville gjort, sier finansministeren.

Flere oljepenger

I disse dager er regjeringen samlet på Thorbjørnrud ved Randsfjorden for å legge de første rammene for neste års statsbudsjett.

I år brukes det 71 oljemilliarder til gode formål på statsbudsjettet. Neste år kan politikerne komme til å ha omtrent 85 oljemilliarder til rådighet, dersom man skulle følge regelen om å bruke fire prosent av det som til enhver tid står på oljefondet. Men regjeringen vil, etter det ANB forstår, ikke kunne bruke hele denne veksten. Regjeringen må trolig nøye seg med under ti milliarder av ekstraveksten på rundt 14.

– Dette har jeg ingen kommentarer til, sier finansminister Kristin Halvorsen. Svaret får vi ikke før hun legger fram statsbudsjettet i oktober.

Mye bundet opp

Etter det ANB forstår, har regjeringen allerede bundet seg opp til seks milliarder kroner i økte utgifter neste år. Halvparten av dette er økte trygder, mens 1,3 milliarder går med til å oppfylle løftet om maksimalpris og full dekning til alle som vil ha barnehageplass. På den annen side regner staten med å spare 300 millioner på kontantstøtte.

– Ja, handlingsrommet er begrenset, innrømmer statsminister Jens Stoltenberg. Men han viser til at økte skatteinntekter pluss noe økte oljeinntekter vil gi et visst rom.

Det er ventet av skatten øker med 8-10 milliarder kroner fra i år til neste år, uten at skattesatsene øker. Regjeringen har nemlig lovet å holde seg på dagens nivå i snitt, som er det samme nivået som gjaldt i 2004.

– Vi skal prioritere fire ting neste år, sier Stoltenberg og nevner i stikkord som omsorg, miljø, barnehager og arbeid.

Mange dyre løfter

I tillegg står dyre løfter, som regjeringen i realiteten har bundet seg til, i kø:

* Det vil koste 900 millioner kroner neste år å realisere målene i opptrappingsplanen for psykiatri.

* Forsvarsbudsjettet må økes med 2,5 milliarder for å oppfylle langtidsplanen.

* Forskningsinnsatsen må økes «vesentlig».

* Veier og jernbane må ha over 1 milliard for å ta igjen etterslepet fra 2006.

* Det vil koste 750 millioner å økte bistanden opp til en prosent av brutto nasjonalinntekt.

* En utvidelse av fedrepermisjonen til fem uker vil koste 750 millioner kroner.

* Reformen som skal gi en skranke for trygd, arbeid og sosialhjelp vil trenge minst en milliard til neste år.

Flere på heltid

Finansministeren peker på at det avgjørende blir å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Samtidig innrømmer hun at det ikke blir like lett å basere seg på økt arbeidsinnvandring.

– Veksten i arbeidsinnvandringen blir ikke like sterk som den har vært i det siste. Derfor blir det viktig å få folk på lave stillingsbrøker over i større stillinger og helst i heltid, sier Halvorsen. (ANB)

Artikkeltags