Vil ha bedre personvern

Datatilsynet er ikke fornøyd med et forslag om overgang til elektroniske skattekort.

Datatilsynet er ikke fornøyd med et forslag om overgang til elektroniske skattekort. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Datatilsynet er ikke fornøyd med et forslag om overgang til elektroniske skattekort. Personvernet for skattyterne må først bli bedre.

DEL

Skatteetaten og Finansdepartementet arbeider for å fjerne skattekortet på papir som alle arbeidstakere i dag er pliktig til å levere til sine arbeidsgivere. Planen er å begynne omleggingen når nye skattekort for 2013 skal sendes ut i desember i år, og fullføre endringen fra skatteåret 2014.

I framtiden skal arbeidsgiver kunne hente ut elektroniske skattekort for sine ansatte fra Skatteetaten. Men det er ikke lagt opp til kontroll med hvilke skattekort arbeidsgiver kan få ut. Skattekort kan dermed bli utlevert til virksomheter som ikke har krav på det.

De nye skattekortene vil imidlertid inneholde færre opplysninger, og skattyter kan selv henvende seg til Skatteetaten for å få vite hvilke arbeidsgivere som har hentet ut deres skattekort, skriver Skatteetaten i et forslag som Finansdepartementet har hatt ute på høring. Dette er ikke godt nok, mener Datatilsynet.

– Av hensyn til personvernet vil det være riktig å legge opp til en ordning der skattyter selv kan bestemme hvilke arbeidsgivere som skal hente ut opplysninger om vedkommende, skriver tilsynet.

Hvis ikke det lar seg gjennomføre, må skattyter i hvert fall informeres så raskt som mulig om hvem som henter ut hans skattekort, mener Datatilsynet.

Også Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund mener skattyter alltid må varsles når en arbeidsgiver har bedt om vedkommendes skattekort. Forbundet støtter ellers omleggingen fra papir til data.

Det samme gjør NHO, som skriver at det bør etableres en frivillig ordning der skattyter får mulighet til å styre hvem som får tilgang til det elektroniske skattekortet.

Bortsett fra bekymringen for personvernet, er alle instanser positive til overgangen fra skattekort på papir til en elektronisk løsning.

Bakgrunnen for forslaget er arbeidet med å erstatte papir med elektroniske tjenester i staten. I forslaget pekes det på at det er et sterkt ønske hos mange arbeidsgivere om å bli kvitt det manuelle arbeidet med papirskattekortene.

Både skattytere, Skatteetaten og arbeidsgiverne vil ha fordel av omleggingen, skriver Skatteetaten. I dag sendes det ut flere millioner skattekort hvert år.

Mange arbeidsgivere får skatteopplysningene for sine ansatte på data også i dag. Ifølge loven er alle arbeidstakere likevel pliktige til å levere kortet til sin arbeidsgiver.

Når skattekortet på papir forsvinner, vil skattyterne i stedet få en «Melding om skattetrekk» der det står hvilke opplysninger skattemyndighetene har lagt til grunn ved fastsettelse av skatten. Den enkelte må som tidligere vurdere om skattetrekket er riktig, og eventuelt be om endring.

Forslaget går ut på delvis overgang til elektronisk skattekort allerede fra 2013. Det betyr at mange ikke vil få skattekort i desember i år men i stedet får en «Melding om skattetrekk». Fra skatteåret 2014 skal overgangen være fullført unntatt for dem som reserverer seg.

Det er mange penger å spare på reformen. Utsendelse av skattekortene koster Skatteetaten årlig 30 millioner kroner. Ifølge en undersøkelse vil besparelsen for arbeidsgiverne bli 73 millioner kroner, men tallet er noe usikkert. (ANB-NTB)

Artikkeltags