Fikk full oppreisning

På punkt etter punkt forsvarte Melle onsdag rapporten til Husby og Sørheim, men understreket at verken han eller kommisjonen har konkludert med hvem som har rett, sa han.

På punkt etter punkt forsvarte Melle onsdag rapporten til Husby og Sørheim, men understreket at verken han eller kommisjonen har konkludert med hvem som har rett, sa han. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Etter flere måneders mistillit og kritikk for sin erklæring av Anders Behring Breivik som psykotisk, fikk psykiater Synne Sørheim og kollega Torgeir Husby langt på vei oppreisning i retten onsdag.

DEL

Vitnemålet til Karl Heinrik Melle, lederen for psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), skulle bare ta et par timer, men endte med å ta hele dagen i rettssalen onsdag. Inngående måtte han beskrive hvordan kommisjonen kunne godkjenne den første omstridte sakkyndigrapporten uten noen innvendinger.

Rett foran ham satt begge de to psykiaterne som tydelig viste lettelse over Melles forsvar. Deres rapport slår fast at Breivik var psykotisk 22. juli og at han fremdeles var det under den mange uker lange observasjonen i fjor høst.

– Etter straffeloven må det være så stor realitetsbrist at din evne til å vurdere ting rundt deg på en realistisk måte er fraværende, for at du skal bli dømt utilregnelig. Breivik brukte år på å planlegge dette. Det tok hele hans liv og hele hans virkelighetsforståelse. Da gir dette ham en svikt i forhold til å fungere i et vanlig samfunn. Realitetsbristen er så altomfattende at han er psykotisk i straffelovens forstand, sa Melle.

– Dommerne avgjør

Psykiaterne bak den andre rapporten, hvor Breivik blir vurdert som tilregnelig, hadde et vanskeligere utgangspunkt enn de to første fordi oppdraget deres kom lenge etter at handlingen var begått og fordi Breivik hadde hatt adgang til medier og visste hvordan han ble omtalt, sa Melle i retten.

Rapporten fikk ros for å være velskrevet, men kommisjonen mente likevel at den inneholdt vesentlige mangler som krevde en tilleggserklæring av Terje Tørrissen og Agnar Aspaas.

På punkt etter punkt forsvarte Melle onsdag rapporten til Husby og Sørheim, men understreket at verken han eller kommisjonen har konkludert med hvem som har rett, sa han.

– Vi sitter jo med to rapporter med ulikt resultat. Da er det hva som kommer fram i retten som må avgjøre hva dommerne bestemmer seg for. Så vidt vi ser, er det redegjort meget grundig for hvilke vurderinger de sakkyndige har gjort, sa Melle.

Kan ha skjult

Melle, som etterfulgte Sørheim som gruppeleder i kommisjonen, mener de sakkyndige bak rapport nummer to burde tatt mer hensyn til at Breivik kan skjule symptomer. Spesialisten i psykiatri understreket at han har sett pasienter skjule symptomer på psykose over lange perioder.

– De sakkyndige Torgeir Tørrissen og Agnar Aspaas har den fordelen at de har observert Breivik i tre uker. De har tatt utgangspunkt i at dersom de ikke observerer tegn på psykose i løpet av denne tiden, er det lite sannsynlig at han er psykotisk. Men jeg skulle gjerne sett dem drøfte dette og forskjellige scenario teoretisk. Jeg har sett pasienter skjule symptomer lenger enn tre uker, forklarte Melle.

Han savner oppfølging av poenger i begge rapportene. - Det er flere steder de sakkyndige burde spurt videre, men kanskje har det vært vanskelig for dem å få svar, sa han.

Ulikt utgangspunkt

Begge rapportene er uvanlig omfangsrike og grundige. Den første er på 239 sider, den andre på 274 sider. Melle poengterte at rapportene er opptil ti ganger lengre enn vanlig i straffesaker.

Han uttrykte respekt for alle de fire kollegene han var satt til å vurdere arbeidene til.

Han sa imidlertid at utgangspunktene for de to lagene var vidt forskjellig, og han gikk langt i å si at Tørrissen og Aspaas ikke hadde tatt tilstrekkelig høyde for at Breivik kunne ha endret oppførsel for å påvirke utfallet av rapporten

Kritikk fra Breivik

Etter Melles lange vitnemål slapp Breivik til med kritiske bemerkninger. Han anerkjenner ikke kommisjonens myndighet ettersom den ikke har personer med kunnskap om politisk vold.

– Bare én prosent av politiske motiverte voldsmenn i verden blir dømt som syke, dette er så å si ikke-eksisterende. DRK mangler kompetanse på dette, sa han. (ANB-NTB)

Artikkeltags