– Ingen tillitskrise

- Ingen tillitskrise mellom oss og Breivik, avviser forsvarer Vibeke Hein Bæra. Her sammen med forsvarer Geir Lippestad i Oslo Tingrett onsdag.

- Ingen tillitskrise mellom oss og Breivik, avviser forsvarer Vibeke Hein Bæra. Her sammen med forsvarer Geir Lippestad i Oslo Tingrett onsdag. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Advokat Vibeke Hein Bæra avviser at det ligger noe dramatikk bak Anders Behring Breiviks antydninger om å frasi seg forsvaret for å få lov til å stille spørsmål til aktoratets vitner.

DEL

Breivik tok ordet i retten onsdag. Han sa han ønsket å stille spørsmål direkte til AUF-generalsekretær Tonje Brenna om ungdomspartiets ideologi. Samtidig slo han fast at han hadde forstått det slik at han kun hadde lov til å komme med kommentarer til vitnene, ikke stille dem spørsmål.

– Hvis jeg frasier meg mitt forsvar, har jeg heller ikke rett til å stille spørsmål, spurte Breivik dommer Wenche Elizabeth Arntzen i retten onsdag ettermiddag.

Bæra sier at Breivik bare hadde et behov for å få avklart dette spørsmålet med administratoren og avviser at det er noen tillitskrise.

– Jeg tror det var mer en ytring enn så veldig mye mer. Forholdet er slik det har vært hele tiden, og han gir uttrykk for at han er fornøyd med oss, sier hun.

Kommer tilbake til ideologien

Breivik ønsket å stille Brenna spørsmål om AUFs ideologi, men sa han følte dette var umulig på grunn av politisk korrekthet. Arntzen ga imidlertid ikke Breivik noe klart svar på spørsmålet om hvorvidt han teoretisk sett kunne få stilt aktoratets vitner spørsmål.

Bæra sier at de skal komme grundig tilbake til tematikken rundt Breiviks ideologi under sin bevisførsel.

– Hver eneste dag forteller vi ham hva morgendagen vil bringe, hva som er prosessen og prosedyrene videre, samt hva vi kan kunngjøre og ikke. Det er helt normalt. Og så ønsker han mer tid på seg selv, ideologi og samfunn, enn på fornærmede, men sånn fungerer ikke en rettssak, sier Bæra.

Retten måtte ha avgjort

Dersom Breivik faktisk ville ha sagt fra seg sitt forsvar, måtte han ha kommet med en begjæring til retten. Deretter ville de fatte avgjørelsen, sier tingrettsdommer Ina Strømstad i dommernes mediegruppe.

– Alternativene er da å avvise det, å oppnevne en ny forsvarer eller å la tiltalte ivareta sitt eget forsvar. I en sak hvor hovedforhandlingen er i gang, ville to faktorer spilt inn: risikoen for forsinkelse eller utsettelse av saken og hvilket forsvar Breivik ville hatt mulighet til å føre alene, sier hun til NTB.

Hun vil ikke ha noen mening om det kunne skjedd i denne saken, men påpeker at sjansen er mindre jo større og mer kompleks en straffesak er, og jo lenger inn i hovedforhandlingen man er kommet.

– For eksempel ønsket Per Orderud å bytte ut forsvarer Harald Stabell helt mot slutten av Orderud-saken, like før prosedyrene. Dette fikk han nei på, sier Strømstad.

Hun kan ikke si noe om hvorvidt det at det er tvil om Breiviks utilregnelighet ville spilt inn i vurderingen. Aktor Svein Holden ønsker ikke å kommentere dette temaet. (ANB-NTB)

Artikkeltags