Krevde å bli frifunnet

Anders Behring Breivik forlater rettssal 250 for siste gang.

Anders Behring Breivik forlater rettssal 250 for siste gang. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Anders Behring Breivik avsluttet terrorrettssaken med å kreve at han blir frifunnet for drap, drapsforsøk og terror.

DEL

Helt til slutt i den45 minutter lange talen Breivik leste opp fredag ettermiddag, framholdt han at terroren 22. juli i fjor var et preventivt angrep i forsvar av «min etniske gruppe og min kultur». Sluttinnlegget vakte lattermilde reaksjoner blant tilhørerne.

– Jeg handlet på vegne av mitt folk, min religion, min by og mitt land. Jeg krever derfor at jeg blir frifunnet for de anklagede handlinger, sa Breivik.

Kort tid etter slo tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen klubba i bordet og hevet retten for siste gang. Saken er nå tatt opp til doms. Avgjørelsen blir offentliggjort ved domsavsigelse 24. august.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen tolker ikke den nokså spesielle oppvisningen, hvor Breivik snakket sammenhengende i tre kvarter om mange av de samme temaene som han tok opp i sin partsforklaring, som uttrykk for utilregnelighet. Hun mener det er nok et tegn på at Breivik vil ha alles oppmerksomhet.

– Dette var narsissisten Breivik som snakket. Se på meg, se på meg, er det han sier, sier Larsen til NTB.

Breivik tok opp en rekke ulike temaer i et forsøk på å underbygge sin sak og sitt politiske ståsted. Blant annet seksualmoralen i TV-serien Sex og singelliv, Arbeiderpartiets forhold til Sovjetunionen og den demografiske utviklingen i land som Pakistan, Libanon og Bangladesh ble nevnt som eksempler på hvordan samfunnets verdier forvitrer.

Breivik brukte også anledningen til å fremme et forslag om at politiske høyreekstreme skulle få et eget område i Norge. Dette skulle tilsvare 1-2 prosent av Norges landområder, og så øke proporsjonalt med at innbyggertallet vokste.

– Vi hadde vært interessert i å ha vår egen suverene stat innenfor staten, reservert for Norges urbefolkning, antikommunister, antiliberalister – med andre ord nasjonalkonservative, rettroende kristne og nasjonalsosialister, sa han.

Breivik mente selv dette kunne være en fredsløsning for at høyresiden og venstresiden kunne leve side om side.

– En slik løsning ville gagnet begge sider. Marxistene og liberalistene slapp å frykte vår vrede og vår endeløse forbitrelse og klaging over dagens utvikling, mens vi slapp å bli tvunget til å leve i multikulturelt helvete, sa Breivik. Han la til at han har beskrevet denne politiske modellen og kommer til å formidle hele forslaget i fremtiden.

På pressekonferansen etter at retten var hevet, ble aktoratet stilt flere spørsmål om den lange tiraden til Breivik og om den kunne tas til inntekt for deres påstand om at massemorderen er utilregnelig. Men statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh avslo smilende å kommentere sluttbemerkningen.

– Jeg tror vi skal holde for oss selv hva vi tenker når han prater. Utover det kan vi konstatere at han i dag gjentok veldig mye av det han tidligere har sagt i løpet av rettssaken, sier Engh.

Breiviks forsvarere framholder at de ikke har hatt noe med verken hans innledende forklaring eller hans avsluttende bemerkninger å gjøre.

– Nei, dette har jeg ingen formening om. Vi har aldri gjort noe forsøk på å fortelle ham hva han skal si og ikke si. Vi har heller ikke spurt ham hva han skulle si i dag. Hvordan retten vurderer dette er ikke opp til oss, sier Lippestad.

Advokat Tord Jordet framholder at han «tar dette helt profesjonelt og ikke legger noen følelser» i det han hørte Breivik framføre fredag.

Anders Behring Breivik er ifølge forsvarerne fornøyd med måten rettssaken har vært gjennomført på.

- Han uttrykte at rettssaken hadde gått fint for seg og at han hadde fått fram det han ønsket, sa forsvarer Geir Lippestad på pressekonferansen etter at retten var hevet..

De fire forsvarerne hadde da møtt Breivik til en samtale i kjelleren på Oslo tinghus, før Breivik ble kjørt tilbake til Ila fengsel.

Forsvarer Vibeke Hein Bæra la til at Breivik var tilfreds med at han hadde fått ytre seg og at han kom til orde til slutt i saken.

- Det har vært viktig for ham, sa Bæra.

(ANB-NTB)

Artikkeltags