– Lurte Breivik de sakkyndige?

Karl Heinrik Melle forklarte seg i rettssaken mot Anders Behring Breivik onsdag.

Karl Heinrik Melle forklarte seg i rettssaken mot Anders Behring Breivik onsdag. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det andre laget med psykiatrisk sakkyndige hadde et langt vanskeligere utgangspunkt enn det første og kan ha blitt lurt da de undersøkte Breivik.

DEL

Løpende referat fra rettssalen nederst.

Den uttaler den rettsmedisinske kommisjon.

Kommisjonen trekker ikke selv konklusjonene om Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har kommet til feil konklusjon. Men den mener de to rettspsykiatrisk sakkyndige ikke drøfter mulighetene for det godt nok.

Karl Heinrik Melle, som leder psykiatrisk gruppe i Den rettmedisinske kommisjon (DRK) påpekte da han forklarte seg i terrorrettssaken onsdag at Breivik kan ha lurt psykiaterteamet Tørrissen og Aspaas med sine åpenlyse tilpasninger og moderasjoner. Breivik har selv erkjent at han gjør de endringene han finner nødvendig i framstillingen av seg selv og sitt påståtte riddernettverk Knights Templar for å bli erklært tilregnelig.

– De sakkyndige Torgeir Tørrissen og Agnar Aspaas har den fordelen at de har observert Breivik i tre uker. De har tatt utgangspunkt i at dersom de ikke observerer tegn på psykose i løpet av denne tiden, er det lite sannsynlig at han er psykotisk. Men jeg skulle gjerne sett dem drøfte dette og forskjellige scenarier teoretisk. Jeg har sett pasienter skjule symptomer lenger enn tre uker, forklarte Melle.

Aspaas og Tørrissen hadde uansett et vanskeligere utgangspunkt for å gjøre korrekte vurderinger av Breivik, fordi det hadde gått rundt et halvt år fra 22. juli til de to påbegynte sin undersøkelse, ifølge DRK. Det første settet med psykiatere derimot hadde et meget godt utgangspunkt, mener Melle, som fremhevet i positiv retning det Breivik og andre har hevdet var mulige feilkilder for Synne Sørheim og Torgeir Husby:

Breivik hadde sittet i fullstendig isolasjon etter terrorhandlingene og var derfor ikke bevisst på eller orientert om hvordan omverdenen hadde reagert på angrepene, manifestet eller på hans framstillinger. Den terrortiltalte massedrapsmannen har imidlertid hevdet at Sørheim og Husby kan ha vært emosjonelt påvirket i møtet med ham nettopp fordi det var gått så kort tid siden den verste forbrytelsen i moderne norsk historie.

Som kjent hadde kommisjonen ingen «vesentlige bemerkninger» til den første rapporten, som gir Breivik diagnosen paranoid schizofreni.

– Det sa seg ganske fort at det ikke var vesentlige bemerkninger. Det oppfattet jeg som en akseptert oppfatning blant alle som var der, og det tror jeg de kan vitne om, sa Melle.

Melle fant heller ikke svakheter knyttet til metodikken til det første paret med sakkyndige. Det er ikke uvanlig at to sakkyndige – selv om de skal i henhold til oppnevningen være uavhengige – utelukkende gjennomfører samtaler med observanden i fellesskap.

Han tok ikke selvkritikk på at kommisjonen ikke hadde innhentet den skriftlige dokumentasjonen som foreligger, slik det blir beskrevet at helst skal gjøres.

– Det kan jeg ikke huske at vi har gjort noen gang. Heller ikke som sakkyndig selv er jeg blitt bedt om oversending av dokumentasjon, sa han.

Melle kritiserer imidlertid begge sett med sakkyndige for ikke å gå hardere etter Breivik særegne bruk av fremmed- og nyord, og stiller oppfølgingsspørsmål ved påstander han har kommet med som berører virkelighetsforståelsen hans.

Uansett konkluderte Melle med at Breivik var vanskelig å diagnostisere, og at han muligens ikke passer inn i noen av diagnosekategoriene man opererer med.

– I denne saken skal man være forsiktig med å begrunne et standpunkt i hva som er vanlig – fordi tiltalte må ses på som uvanlig, sa han.

Nettavisens løpende referat fra rettssalen:

(ANB-NTB)

Artikkeltags