Tommelen ned for psykose

Psykiater Synne Sørheims (46) og kollega Torgeir Husbys (61) konklusjon om at Anders Behring Breivik var psykotisk under terroraksjonene 22. juli i fjor var direkte førende for at påtalemyndigheten tok ut en tiltale om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Psykiater Synne Sørheims (46) og kollega Torgeir Husbys (61) konklusjon om at Anders Behring Breivik var psykotisk under terroraksjonene 22. juli i fjor var direkte førende for at påtalemyndigheten tok ut en tiltale om overføring til tvungent psykisk helsevern. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

En etter en har eksperter og kolleger kommet til motsatt konklusjon av hva Synne Sørheim og Torgeir Husby gjorde da de vurderte Anders Behring Breivik som psykotisk.

DEL

Onsdag skal de to erfarne rettspsykiaterne presentere sitt arbeid i terrorsaken.

Partene i rettssal 250 har garantert mange spørsmål til hvordan psykiaterne kom til en diagnose som nærmest ingen andre som har vitnet i retten støtter dem i. De har konsekvent avvist å gi kommentarer underveis i de åtte ukene rettssaken har vart, men onsdag og torsdag er rettens tid satt av til deres forklaring. Det er knyttet store forventninger til redegjørelsen fra de to.

Rett premiss

– Slaget om psykosespørsmålet er ikke avgjort. Det handler om hvorvidt det er samsvar mellom premiss og konklusjon, og det er det i rapporten til Sørheim og Husby. Men spørsmålet er om de har lagt riktig premiss, sier koordinerende bistandsadvokat Siv Hallgren til NTB.

Hun og flere andre som har vært til stede i retten har ingen forventning om at de to psykiaterne vil endre oppfatning i retten. Heller ingen av klientene til Hallgren har vist noen spesiell interesse knyttet til gjennomgangen av sakkyndigrapporten.

– Men det blir veldig interessant å høre hvordan de sakkyndige legger dette fram, legger Hallgren til.

Aldri tvil

Psykiater Synne Sørheims (46) og kollega Torgeir Husbys (61) konklusjon om at Anders Behring Breivik var psykotisk under terroraksjonene 22. juli i fjor var direkte førende for at påtalemyndigheten tok ut en tiltale om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Husby uttalte til mediene at han ikke var i tvil om at Breivik var psykotisk. I rapporten slår de to anerkjente psykiaterne fast at 33-åringen lider av paranoid schizofreni, at han var psykotisk den 22. juli og at han var psykotisk under observasjonen.

Sørheim er en av de mest erfarne rettspsykiatere i Norge. Hun har avgitt en rekke sakkyndigrapporter de siste årene. Mange ganger har hun arbeidet sammen med sin tidligere sjef Husby, som er en av de mest erfarne klinikere i Norge. Sørheim var også leder psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon fram til 2010. Torgeir Husby er avdelingsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Mange spekulasjoner

Mange har spekulert på om de to vil trekke tilbake sin konklusjon når de skal vitne i retten. Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen regner med at de vil holde fast ved sin konklusjon og ikke komme med noen innrømmelser når de inntar vitneboksen.

– Hvis de vil stille en helt annen diagnose og gå bort fra den de først stilte, mener jeg de måtte ha varslet om det på forhånd, sier Larsen til NTB.

Statsadvokat Svein Holden opplyser imidlertid til NTB at det ikke er noen regler om at sakkyndige må varsle på forhånd verken retten, aktørene eller Den rettsmedisinske kommisjon, dersom de vil endre oppfatning under et sakkyndigoppdrag.

Paranoid

Psykiater Kjersti Narud har fulgt saken mot Breivik tett fra utsiden, men vil ikke stille noen alternativ diagnose på den tiltalte. Hun har tenkt at selv om Breivik kan ha vært paranoid til en viss grad, så har det ikke vært omfattende nok til at han ikke visste hva han gjorde.

– Han kan ha vært psykotisk, men ikke i rettspsykiatrisk forstand, konkluderer hun.

Hun mener at rettens administrator, dommer Wenche Elizabeth Arntzen, stiller veldig relevante spørsmål.

– Retten er seg åpenbart bevisst sin rolle, at det er den som har det siste ordet i tilregnelighetsspørsmålet, sier Narud. (ANB-NTB)

Artikkeltags