Vektlegger det upåfallende

Rettspsykiaterne Terje Tørrissen (delvis skjult, til høyre) og Agnar Aspaas før de skal forklare seg i rettssal 250 mandag i tiende og dermed siste uke i rettssaken der Anders Behring Breivik står tiltalt for terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Rettspsykiaterne Terje Tørrissen (delvis skjult, til høyre) og Agnar Aspaas før de skal forklare seg i rettssal 250 mandag i tiende og dermed siste uke i rettssaken der Anders Behring Breivik står tiltalt for terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

De siste sakkyndige beskriver en Anders Behring Breivik som er hyggelig, kunnskapsrik og velfungerende. Lite annet enn hans ekstreme meninger er påfallende ved ham. Løpende oppdateringer nederst i saken.

DEL

Psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas rakk bare å så vidt å komme inn på sine egne undersøkelser før retten tok lunsj mandag. De har kompensert for at undersøkelsene startet relativt lenge etter 22. juli med å legge vekt på hvordan vitner beskriver ham - fra de nærmeste familiemedlemmer til helt tilfeldige bekjentskaper i tiden rett før terrorangrepene.

– Han var en klok, hyggelig og varm gutt som var glad i mammaen sin, leste Aspaas opp fra politiavhør med moren. Hun hadde aldri mistenkt ham for noe som helst i retning av det som skjedde 22. juli.

Sitatet står i sterk kontrast til uttalelsene de første sakkyndige framhevet fra sin samtale med moren, hvor hun i det vesentlige framstilte sønnen som stadig mer forrykt i tiden han bodde hjemme hos henne. Torgeir Husby og Synne Sørheim har på sin side så å si ikke vektlagt politiavhørene med moren.

Det er lite som tyder på at Breivik er paranoid schizofren, har søsteren sagt i politiavhør, med henvisning til at broren klarte å føre et normalt liv mens han planla terrorangrepene.

De to lagene med sakkyndige har konkludert motstridende. Husby og Sørheim traff en dypt psykotisk mann, traff Aspaas og Tørrissen tilsynelatende en kunnskapsrik, høflig og pratsom mann, hvis eneste påfallende trekk var politisk ekstremisme - og knapt nok det.

– Han har lett for å vende samtalen inn i en politisk retorikk, som etter hvert viser seg å være nokså stereotyp, sa Aspaas da han leste opp sine psykiatriske vurderinger etter de to første enesamtalene med Breivik i vinter.

– Det framkommer ikke tegn på formelle tenkningsforstyrrelser, uvanlige assosiasjoner eller neologismer (uforståelige nyord, red.anm.). Han benekter alle former for sansebedrag, og det framkommer ikke tegn på realitetsbristende forestillinger i form av forfølgelsesideer, tankepåvirkning, uvanlige kroppsopplevelser, psykotiske storhetsideer, sa Aspaas.

Da psykiateren i samtalene presset Breivik på uklarheter i framstillingen, svarte massemorderen «rasjonelt, gir utfyllende og oppklarende opplysninger og prøver å skape sammenhenger», skriver de i rapporten.

Aspaas og Tørrissen kommenterte innledningsvis den lange tiden som gikk fra 22. juli til de to begynte sine undersøkelser. De første sakkyndige har sterkt antydet at Aspaas og Tørrissen har et dårligere grunnlag enn dem for sin konklusjon av denne grunn, og at Breivik vel kan ha manipulert dem etter å ha kommet ut av isolasjon.

Aspaas og Tørrissen avviser en slik mulighet, som også Den rettsmedisinske kommisjon har pekt på. De viser til flere tiltak de har satt inn for å kompensere for dette, blant den tre uker lange, døgnkontinuerlige observasjonen på Ila.

– Han har selv sagt at han justerte og modererte seg etter at han fikk se mediene og fikk tilbakemelding på den første observasjonen. Det kan tolkes dit hen at han er rasjonell og må justere seg slik de fleste av oss gjør når vi reaksjoner. Men jeg tror ikke han klarer å moderere sine personlige trekk, som er konstant til stede, sa Terje Tørrissen.

– Vi ser tilpasningene, men mener de ikke er av avgjørende for å kunne besvare mandatet. Han målbærer det samme standpunkt, bortsett fra om Knights Templar og et par andre punkter, sa han.

Til de sakkyndige fortalte Anders Behring Breivik at han synes det var bedre enn forventet å bli observert 24 timer i døgnet i tre uker.

– Han sa det gikk bedre enn forventet og at det var hyggelig. Han tilpasset seg, fortalte psykiater Agnar Aspaas i tingretten mandag.

I mars fortalte Breivik til Aspaas at han var sikker på at dommeren ville anse ham som tilregnelig, og at det ville innebære at han blir sittende på isolat i uoverskuelig framtid. Der vil han kjempe med pennen, ifølge rettspsykiaterne.

– Han sier at han vil bruke tiden på å skrive politiske essays, forteller Aspaas.

Han skal også ha planer om å skrive tre bøker om ideologien relatert til kompendiet og å jobbe fra isolat for å etablere et europeisk nettverk.

– Han gleder seg til å ta fatt på skriving etter rettssaken, sier Aspaas og legger til at Breivik ikke tror han kommer til å bryte sammen etter dommen.

– Han ofret sin frihet, og det var planlagt, sier Aspaas.

Psykiaterduoen hadde samtaler med Breivik under observasjonene på Ila, hvor det var lagt til rette for en mer normalisert setting.

– Vi drakk kaffe, spiste lunsj og det var flere mennesker til stede, forteller Aspaas.

Men til tross for at Tørrissen og Aspaas mener Breivik er strafferettslig tilregnelig, påpeker de i rapporten at han har en narsissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse. I samtaler bekrefter Breivik at han har narsissistiske trekk, men at det at han var villig til å ofre seg selv tilsier at han ikke er narsissist.

– Men han sa også at dette offeret kunne gjøre ham til helt i visse kretser, gjengir Aspaas.

Slått av hvordan Anders Behring Breivik i uke etter uke kunne sitte i retten uten å vise følelsesmessige reaksjoner, ba sakkyndig Terje Tørrissen om en ny samtale med massemorderen.

– Jeg begynte å tvile etter å ha sett ham sitte i retten uten å uttrykke følelser i en så alvorlig sak. Var han inne i en egen boble, hadde han endret seg siden sist vi snakket med ham? Kan han ha vært psykotisk, sa psykiater Terje Tørrissen i retten mandag.

Han er en av de to rettspsykiatrisk sakkyndige som så langt har konkludert med at Breivik ikke var psykotisk 22. juli, og med andre ord at han er strafferettslig tilregnelig. Tre uker ut i rettsforhandlingene begynte han å tvile på diagnosen narsissistisk personlighetsforstyrrelse med dyssosiale trekk og ba om å få snakke med Breivik på nytt.

– Vi gjennomgikk noen temaer for hvordan saken artet seg for ham her i retten, hvordan den artet seg da han kom hjem til Ila og om hvordan han håndterte det følelsesmessige aspektet, sa Tørrissen.

– Det framkom ingenting annerledes i den samtalen enn det har gjort i de andre samtalene. Min psykiatriske vurdering var uendret fra tidligere, fastslo han.

Samtalen foregikk i underetasjen i tinghuset 8. mai, og varte i 20 minutter. Alle de fire forsvarerne til Breivik var til stede.

Anders Behring Breivik viste psykiaterne kjærlighetsbrev og støtteerklæringer han har mottatt i fengselet.

Psykiater Terje Tørrissen fikk lese gjennom noen av brevene og skrev ned innholdet for å dokumentere hva slags respons Breivik har fått. Et brev var en kjærlighetserklæring fra en 16 år gammel jente. I brevbunken lå det også frierbrev, henvendelser fra religiøse som ønsket å omvende ham og støtteerklæring fra en familie i Sverige. Flere ga uttrykk for helhjertet støtte.

– Det var entydige støtteerklæringer. De støtter både hans politiske ideologi og selve operasjonen, sa Tørrissen.

Han merket seg at mange av brevskriverne brukte samme type språk og terminologi som Breivik.

– Noen skriver også at de er blitt mer ekstreme politisk som følge av hans handlinger, sa Tørrissen.

De to psykiaterne hadde flere samtaler hver alene med Breivik. Han var svært utholdende, og samtalene kunne vare i opptil fem og en halv time.

– Det er svært meget, selv om det også var pauser. Å holde ut en så lang undersøkelse er krevende, sa Tørrissen.

Breivik skal ha ønsket å ha lange samtaler slik at undersøkelsen ble raskt ferdig. Han forklarte at han først ikke ønsket å samarbeide med nye sakkyndige fordi han trodde de ville ende med en lignende rapport som Synne Sørheim og Torgeir Huseby. (ANB-NTB)

Nettavisens løpende oppdateringer fra retten her:

Artikkeltags