– Verdifull utspørring

Agnar Aspaas (t.h.) syntes utspørringen onsdag var verdifull.

Agnar Aspaas (t.h.) syntes utspørringen onsdag var verdifull. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Psykiater Agnar Aspaas syntes den omfattende utspørringen onsdag av Ander Behring Breiviks reaksjoner på de sakkyndiges rapporter, ga verdifull informasjon.

DEL

Siste tema i utspørringen av Breivik i retten dreide seg om de to sakkyndig-rapportene om Breiviks mentale tilregnelighet. Han har selv sagt at 80 prosent av den første rapporten fra Synne Sørheim og Torgeir Husby er løgn. I retten onsdag forvillet han seg inn i mange selvmotsigelser og stadige retretter når han skulle besvare spørsmål om sine egne reaksjoner på rapporten som fastslår at han var psykotisk 22. juli.

På veien ut av retten bekreftet Aspaas overfor NTB at han syntes utspørringen av Breivik var verdifull.

– Det er nyanser, men ikke noe mer enn det, sier Aspaas.

De øvrige sakkyndige ville ikke kommentere Breiviks vitnemål ut over å vise til at de den 19. juni skal legge fram sine rapporter for retten med eventuelle merknader. Alle de fire, som har sittet ansikt til ansikt med Breivik i de seks dagene han har forklart seg i retten, har notert ofte og i perioder betraktet 33-åringen intenst.

– Vår forklaring kommer 19. juni. Jeg vil ikke gi noen intervjuer før den tid, sa Tørrissen på vei ut av rettssal 250.

Ikke tvil?

Helt på slutten av utspørringen av Breivik onsdag, spurte Agnar Aspaas om ikke Anders Behring Breivik var redd for at påstandene om løgn i de første sakkyndiges rapport skulle tas til inntekt for at han er paranoid.

– Jo, det var jeg. De fratok meg muligheten til å anklage dem ved å gi meg paranoidstempelet, sa Breivik med henvisning til Torgeir Husby og Synne Sørheim.

– Hvorfor gjør du det likevel, da? vil Aspaas vite.

– Fordi det er sannheten.

– Du er ikke i tvil om det?

– Nei, og da får jeg ta den risikoen.

Klart med svar

Mandag kom beskjeden fra Den rettsmedisinske kommisjon om at Aspaas og Tørrissens sakkyndig-rapport ikke ville bli godkjent uten en tilleggserklæring. Onsdag ble det opplyst at denne tilleggserklæringen vil bli lagt fram i retten mandag.

Blant annet mener kommisjonen at den siste rapporten ikke har tatt med nødvendig bakgrunnsmateriale fra Breiviks barndom og heller ikke tatt tilstrekkelig høyde for at han hadde forsøkt å tilpasse uttalelsene sine under undersøkelsen.

– Tilleggsuttalelsen er ferdig og i trykken. Den vil mandag bli oversendt retten og de øvrige som skal ha den, sa Aspaas til NTB etter at retten var avsluttet onsdag.

Til forskjell fra de to første sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby, har de to siste konkludert med at Anders Behring Breivik ikke var psykotisk da han begikk terrorhandlingene 22. juli fjor. Den 10. april overleverte de to en rapport på mer enn 300 sider som også omfatter beskrivelsene fra en tre uker lang tvangsobservasjon inne i Ila fengsel.

Lite troverdig

Anders Behring Breivik har større problemer med troverdigheten enn med tilregneligheten, ifølge psykiater Henning Værøy.

Ekspertene er imidlertid uenige om hvilke utslag kritikken av Anders Behring Breiviks diagnose som paranoid schizofren og psykotisk, og dermed strafferettslig utilregnelig, vil få. Rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim baserer seg på over 200 løgner, oppdiktninger og bevisste feilframstillinger av ham, framholdt det terrortiltalte massemorderen i Oslo tingrett onsdag.

– Man kan spørre seg om svarene han gir danner en paranoid overbygning, men jeg velger å se på dette som mistro fra en som er politisk indoktrinert overfor samfunnet han lever i. Men derfra til ubehandlet schizofren paranoia i en slik grad at det kvalifiserer til juridisk utilregnelighet, er vi langt unna, sier psykiater Henning Værøy til NTB.

Breiviks stadig tilpasninger, justeringer og nokså lemfeldige omgang med fakta gjør det svært vanskelig å vurdere ham, mener Værøy. Til sjuende og sist svekker det Breiviks troverdighet. (ANB-NTB)

Artikkeltags