– Terskelen senkes for flere til å melde fra

Det er flertall på Stortinget for å lovfeste retten til studentombud for alle studenter i Norge.

Det er flertall på Stortinget for å lovfeste retten til studentombud for alle studenter i Norge. Foto:

Alle studenter har nå en lovfestet rett til et studentombud.

DEL

En enstemmig utdanningskomité på Stortinget stilte seg tirsdag ettermiddag bak Aps forslag om å innføre et studentombud.

– Det er bra at regjeringen nå snur og ser at uavhengig studentombud vil være viktig for å trygge studentenes rettigheter. Dette vil gjøre studiehverdagen bedre for studenter i hele Norge. Vi gleder oss på vegne av studentene, sier Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson i Ap, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Behovet er til stede

I dag er det ti studentombud, og samtlige befinner seg ved store statlige universiteter og høyskoler.

– Det at vi nå gir alle studenter tilgang på et studentombud, kan senke terskelen for flere til å melde fra om kritikkverdige forhold som seksuell trakassering eller urettferdig behandling uten å være bekymret for negative konsekvenser, sier Turid Kristensen, utdanningspolitisk talsperson i Høyre til ANB.

– Miljøet ved norske universiteter og høyskoler i dag er i all hovedsak godt. Samtidig kan vi ikke legge skjul på at det finnes sterke hierarkiske strukturer og asymmetriske relasjoner mellom studenter og ansatte. Dermed er det et behovet for at studentene kan søke råd hos en uavhengig aktør, sier Roy Steffensen (Frp), leder av Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Skal ha samme tilgang

– Når vi nå går inn for å lovfeste rett til studentombud, er det viktig å understreke at det bør være rom for fleksibilitet i hvordan universitetene og høyskolene velger å organisere dette, sier stortingsrepresentant Tina Shagufta Munir Kornmo (V).

– Det kan være fornuftig at flere mindre offentlige og private institusjoner går sammen om å tilby ombud til sine studenter i samme region. Det viktigste er at vi gir alle studenter lik tilgang på et uavhengig ombud, påpeker hun.

– Når et samlet storting nå går inn for dette, viser det en satsing på studenters rettsikkerhet. Her er det mange som bør være stolte. Det er godt å se at studentenes rettsvern ikke er noe man må ha kampvotering om, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats Beldo. (ANB)

Fakta om studentombud

Studentombud i dag:

 • Universitetet i Oslo
 • OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • Universitetet i Stavanger
 • UiT – Norges Arktiske Universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Høgskolen på Vestlandet
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Agder
 • NTNU
 • Norges handelshøyskole (NHH)

Fakta:

 • 184.519 studenter, som tilsvarer 67,51 prosent, har tilgang på studentombud.
 • 88.807 studenter, som tilsvarer 32,49 prosent, har ikke tilgang på studentombud.
 • (basert på tall fra database for høyere utdanning)

Artikkeltags