– Energi er nøkkelen

Det blir ingen økonomisk utvikling uten tilgang til energi.  Og uten utvikling, ingen bedring av kvinners rettigheter, ifølge statsminister Jens Stoltenberg (Ap). Her under et FN-møte i Oslo i vinter.

Det blir ingen økonomisk utvikling uten tilgang til energi. Og uten utvikling, ingen bedring av kvinners rettigheter, ifølge statsminister Jens Stoltenberg (Ap). Her under et FN-møte i Oslo i vinter. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Energi er nøkkelen til utvikling, mener statsminister Jens Stoltenberg.

DEL

For å bidra til bærekraftig utvikling gir Norge 850 millioner kroner til ren energi i afrikanske land.

Avtalene om energisamarbeid med Kenya, Etiopia og Liberia skulle undertegnes av utviklingsminister Heikki Holmås (SV) på toppmøtet i Rio de Janeiro torsdag. Målet er at de tre landene både skal få mer og renere energi.

Betydningen av energi for økonomisk og sosial utvikling var tema også på det som ble kalt Norges viktigste arrangement på konferansen.

Her diskuterte Stoltenberg, FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Gro Harlem Brundtland sammenhengen mellom energitilgang og kvinnefrigjøring. Statsministeren mener det er en tett sammenheng mellom de tilsynelatende ganske forskjellige utfordringene.

- Det blir ikke utvikling uten energi. Og uten utvikling blir det ikke kvinnefrigjøring, sier Stoltenberg til NTB.

Stoltenberg peker på at fattigdom rammer de svakeste i samfunnet hardest, og at kvinner rammes hardere enn menn.

- I tillegg er det slik at likestilling bidrar til økt utvikling. Klarer vi ikke å mobilisere halve befolkningen, så bidrar det til fattigdom, sier Stoltenberg.

Han kaller energi nøkkelen til utvikling, men understreker at energiproduksjon i utviklingsland bør skje på miljøvennlig vis. I tråd med denne målsettingen støtter Norge Ban Ki-moons initiativ om bærekraftig energi for alle.

Ban har tatt til orde for å doble andelen fornybar energi globalt innen 2030 og gi alle mennesker på jorden moderne energiforsyning. Han pekte torsdag på at kvinner rammes hardt av problemer som skyldes mangel på elektrisitet.

- Kvinner utsettes for høy risiko hvis de er avhengige av helsestasjoner uten strøm, sa Ban, og la til at fødsler kan skje når som helst på døgnet.

Brundtland minnet om at kvinners rettigheter blir bedre ivaretatt i dag enn da det første Rio-toppmøtet ble holdt for 20 år siden. Hun nevnte spesielt at mange flere jenter får utdanning.

- Det har vært forbedringer på mange områder, selv om ikke tempoet er høyt nok, sa Brundtland.

Inspirert av skogvern

Norges støtte til Kenya, Etiopia og Liberia er ledd i et eget norsk partnerskap som skal bidra til at Bans energimål blir nådd. Partnerskapet er inspirert av Norges støtte til skogbevaring i regnskogland og tar sikte på å støtte tiltak som endrer utviklingslandenes energiforsyning i miljøvennlig retning.

Hovedmålet er å redusere de globale utslippene av klimagasser. I tillegg er det håp om at denne typen grønn energisatsing skal skape arbeidsplasser og bidra til bærekraftig økonomisk vekst.

(ANB-NTB)

Artikkeltags