Milliardstøtte til fødende

Heikki Holmås (SV).

Heikki Holmås (SV). Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Nesten 300.000 kvinner i fattige land dør hvert år under graviditet eller fødsel.

DEL

Norge håper at 1,2 milliarder kroner skal bedre statistikken.

Utviklingsminister Heikki Holmås (SV) forteller til NTB at støtten skal fordeles over de åtte neste årene fram til 2020, altså blir bidraget på 150 millioner kroner i året. Det er en dobling av den nåværende støtten.

Antall dødsfall under graviditet og fødsel ble nesten halvert mellom 1990 og 2010, ifølge tall fra FN, men for Holmås handler ikke bidraget utelukkende om å få ned dødeligheten.

– Det er forferdelig at så mange dør, men dette er også et spørsmål om en kvinnes ukrenkelige rett til å bestemme over egen kropp, sier ministeren.

Til tross for nedgangen på nesten 50 prosent de siste 20 årene sliter særlig land i Afrika sør for Sahara med å nå tusenårsmålet som går ut på å redusere dødeligheten med 75 prosent innen 2015.

– Vi har ikke bestemt nøyaktig hvem pengene skal gå til, men vi har et godt samarbeid med land som Sør-Sudan fra før. Det er stor vilje i mange utviklingsland til å gjøre noe med dette, og da bør Norge være parat til å hjelpe, påpeker Holmås.

Ifølge FN bor 99 prosent av kvinnene som dør under svangerskap eller fødsel, i fattige land. Det norske bidraget skal først og fremst brukes på utdanning og opplysning og tilgang til prevensjon.

– I fattige land er det en sammenheng mellom analfabetisme og tidlige barnefødsler. Dette handler om opplysning og utdanning. Mye av midlene bør brukes her, sier Holmås.

Tidlig fødsel fører ofte til at unge jenter slutter på skolen og dermed går glipp av verdifull utdannelse.

Holmås sier at det i mange av landene hvor mødredødeligheten er høyest, også er sterke kvinneorganisasjoner som tar tak i problemene.

– Pengene vil også komme disse organisasjonenes arbeid til gode, opplyser han.

Onsdag var verdens befolkningsdag, og støtten til familieplanlegging vil også hjelpe landene som sliter med eksplosiv befolkningsvekst, forteller Holmås, som onsdag deltok på en internasjonal konferanse i London om familieplanlegging.

– Langt flere barn enn før vokser opp, og dermed har mange av de fattigste landene fått en befolkningsvekst som ikke er bærekraftig. De blir fanget i en fattigdomsfelle. På dette området kan bedre opplysning om prevensjon også hjelpe økonomien i disse landene, sier han.

Kunne vært hindret

Ifølge en ny rapport fra FN kunne en tredel av dødsfallene knyttet til graviditeter og fødsler vært unngått hvis tilgangen til familieplanlegging hadde vært bedre.

– Det er ganske lett å forebygge disse dødsfallene og skadene. Det har skjedd mye bra de siste årene for kvinners rettigheter og likestilling., men det er fremdeles en lang vei å gå, sier Holmås.

Utviklingsministeren forteller at han nylig besøkte Niger, der halvparten av jentene er gift og får sitt første barn før de er 15 år gamle.

– Norge har for tredje år på rad blitt kåret til verdens beste land for mødre. Da må vi vise solidaritet og bidra for mødre og barn i de landene som er på bunnen, mener Holmås. (ANB-NTB)

Artikkeltags