Røykedøden herjer videre

En ung mann røyker en sigarett på gata i Øst-Timor. Det er gått 50 år siden britiske leger først advarte om skadevirkningene av tobakk. I løpet av disse årene har mange mennesker verden over stumpet røyken, mens andre fortsetter. I Storbritannia, som var først ute med advarslene, er en femdel av befolkningen fortsatt røykere. Svært mange av disse kommer til å lide tobakksdøden.

En ung mann røyker en sigarett på gata i Øst-Timor. Det er gått 50 år siden britiske leger først advarte om skadevirkningene av tobakk. I løpet av disse årene har mange mennesker verden over stumpet røyken, mens andre fortsetter. I Storbritannia, som var først ute med advarslene, er en femdel av befolkningen fortsatt røykere. Svært mange av disse kommer til å lide tobakksdøden. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er 50 år siden leger først advarte om at røyking er livsfarlig.

DEL

Men store deler av verdens befolkning fortsetter å røyke og risikerer dermed en for tidlig død.

Verdens helseorganisasjon WHO beskriver røykingen som en av de største trusler mot folkehelsen kloden noen gang har opplevd. Røykingen forårsaker lungekreft, som ofte er dødelig, andre kroniske sykdommer i luftveiene og hjertelidelser.

WHO frykter at hvis ikke regjeringer verden over gjør mer for å redusere tobakksbruken, kan det globale tallet på røykedøde innen 2030 komme opp i åtte millioner per år. I Storbritannia, der faren ved røyking først ble påpekt, røyker fortsatt hver femte brite.

Historisk rapport

Skadevirkninger av tobakk har kostet mer enn 6 millioner briter livet siden 1962, da den britiske legeforeningen Royal College of Physicians RPC offentliggjorde en historisk rapport om faren ved å røyke.

I løpet av dette halve århundret har mange stumpet røyken for godt - men andre fortsetter, selv om de vet at de kan bli svært syke.

Mange flere kommer til å dø i årene framover, advarer John Britton, som leder RCPs gruppe for rådgivning i tobakksspørsmål. Halvparten av dem som fortsatt tar seg en blås, vil dø av det, viser prognosene.

6 millioner døde?

Siden Storbritannia har godt over 60 millioner innbyggere, og en femdel – altså 12 millioner – fortsatt røyker, er det lett å regne ut at 6 millioner kan komme til å lide tobakksdøden. Håpet er at flest mulig av disse vil greie å slutte.

Og det er en viss grunn til håp. Ifølge RCP har røykingen vært på retur blant britene i løpet av de siste 50 årene, og minst 360.000 liv er reddet fordi folk har fulgt rådene fra helseeksperter og sluttet å røyke.

John Britton håper på fortsatt nedgang.

– Røykere blir vanligvis avhengige av tobakk før de er blitt voksne, og mye mer kan gjøres for å avverge sykdom og elendighet som røyken fører med seg, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Han tar blant annet til orde for høyere avgifter på sigaretter og andre tobakksprodukter. For siden 1962 er det faktisk blitt billigere og ikke dyrere å røyke i Storbritannia, når man måler prisen på røyk opp mot utviklingen i reallønnene.

Godt nytt for gravide

Gravide kvinner som slutter å røyke, reduserer risikoen for en for tidlig fødsel, viser en fersk studie fra Skottland. Etter innføringen av en streng røykelov, har også tallet på babyer som er sterkt undervektige når de kommer til verden, gått kraftig tilbake.

Skottland innførte røykeloven i 2006, og siden da har tallet på for tidlige fødsler sunket med 10 prosent. Dette er et klart bevis for at restriksjoner på røyking gir merkbar bedring av folkehelsen, heter det i studien fra universitetet i Glasgow. (ANB-NTB-Reuters-DPA)

Artikkeltags