Tusenårsmål nådd før fristen

FNs generalsekretær Ban Ki-moon advarer mot å hvile på laurbærene, tross de oppløftende resultatene.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon advarer mot å hvile på laurbærene, tross de oppløftende resultatene. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Tusenårsmålet om bekjempelse av fattigdom i verden er allerede nådd, ifølge FN.

DEL

Også to andre av målene er nådd tre år før fristen i 2015.

FN presenterte mandag årets statusrapport om tusenårsmålene. Den slår fast at verdenssamfunnet ligger foran skjemaet i arbeidet med å bekjempe fattigdom, bedre forholdene for folk som bor i slumområder og gi flere mennesker tilgang til rent drikkevann.

I tillegg til at færre mennesker lever i ekstrem fattigdom, har andelen fattige gått ned i alle verdens regioner.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon advarer likevel mot å hvile på laurbærene, tross de oppløftende resultatene.

– Vi må ikke la den økonomiske krisen som nå rammer de industrialiserte landene, legge en demper på den positive utviklingstrenden. Vi må bygge på suksessene vi allerede har skapt, og ikke gi oss før tusenårsløftene er innfridd, sier Ban.

Stor ulikhet

Tusenårsmålene omfatter målsettinger på en lang rekke delområder, og på mange av områdene er det lite eller ingen framgang å spore.

FN mener de store økonomiske ulikhetene i verden er en bremsekloss i utviklingsarbeidet. Og framgangen som er oppnådd, er ulikt fordelt mellom land og regioner.

– Hvorvidt det er innføringen av tusenårsmålene som er årsaken til at noen av dem er blitt nådd, er et stort spørsmål. De viktigste endringene skyldes i hovedsak høy økonomisk vekst i land med stor befolkning, sier Øyvind Eggen, som forsker på utviklingsspørsmål ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Eggen mener likevel at tusenårsmålene, som ble vedtatt av FN i år 2000, har hatt en positiv effekt.

– Målene har ført til at bistanden har økt og blitt mer effektiv, sier Eggen til NTB.

Av de åtte overordnede tusenårsmålene er fattigdomsreduksjon regnet som hovedmålet. Foreløpige beregninger tyder på at andelen i verden som levde under fattigdomsgrensen i 2010, er blitt over halvert sammenlignet med situasjonen i 1990.

Målsettingen om at andelen ekstremt fattige skulle halveres innen 2015, er dermed blitt nådd flere år før tiden.

Rent vann

Også målet om å halvere andelen av jordas befolkning som ikke har tilgang til rent drikkevann, er blitt nådd. I løpet av de siste 20 årene har så mange som 2 milliarder mennesker fått renere og tryggere drikkevann, ifølge FN.

I tillegg har andelen byboere i utviklingsland som bor i slumområder, falt fra 39 til 33 prosent i løpet av de siste tolv årene. Flere hundre millioner mennesker har fått bedre boliger og sanitære forhold.

Eggen mener det er enklest å nå mål om forbedring av infrastruktur som ikke krever store politiske og sosiale endringer.

Han tror det blir vanskelig å få vedtatt nye mål som kan etterfølge tusenårsmålene, slik det ble enighet om på FN-toppmøtet i Rio de Janeiro i juni. Å innføre mål som i større grad vektlegger miljøproblemene, blir trolig heller ikke lett. En av årsakene er motstand fra Kina og andre store utviklingsland som er opptatt av å ha selvråderett over egen utviklings- og miljøpolitikk.

– Likevel tror jeg vi vil se en positiv utvikling på de fleste områdene også etter 2015, sier Eggen.

Han peker på at det i dag er høy økonomisk vekst selv i fattige afrikanske landene sør for Sahara. Selv om det er uklart hvor mye av veksten som kommer de fattigste til gode, ser det ut til at også disse landene beveger seg i riktig retning. (ANB-NTB)

Artikkeltags