Bedre rusomsorg

Helseminister Bent Høie skisserte mandag den nye planen for rusomsorg.

Helseminister Bent Høie skisserte mandag den nye planen for rusomsorg. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringen legger snart fram en ny opptrappingsplan for bedre rusomsorg.

DEL

KOMMENTARForan stortingsvalget i 2013 kom de borgerlige partilederne med et løfte om å prioritere rusfeltet. Nå varsler de samme partiene en oppfølging i form av en konkret rusplan senere i høst. Her vil det bli lagt opp til å bruke 2,4 milliarder kroner fram til 2020. I tillegg skal det brukes over 700 millioner kroner ekstra på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Historisk, var ordet som ble brukt da skissen til opptrappingsplanen ble presentert mandag. Planen retter seg inn mot forebygging, behandling og ettervern.

Fra 2017 skal også ruspasienter omfattes av samhandlingsreformen. Kommunene og spesialisthelsetjenesten får dermed en sterkere forpliktelse til å samarbeide om oppfølgingen. Her ligger det også et ris bak speilet. Dersom kommuner ikke følger opp som avtalt, kan sykehusene la være å skrive ut pasienten og sende ut regning for dette institusjonsoppholdet til kommunen. Det er ennå ikke satt noen prislapp på slik døgnbehandling.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Rundt 260 nordmenn dør årlig av overdoser. På den annen side er det mange som gjennom behandling klarer å bli rusfrie. Det store problemet er imidlertid å forbli rusfri. Derfor blir det en ekstra stor utfordring at 40 prosent av dem som skrives ut av rusbehandling ikke har egen bolig å gå til. Like mange står uten jobb eller annen meningsfylt aktivitet. Da blir veien tilbake til rusmiljøet på gata kort. I den sammenheng er det positivt å registrere at de borgerlige partiene vil øke bruken av alternative straffereaksjoner overfor rusmisbrukere.

Videre skal det bli en mer helhetlig behandlingskjede med individuelle planer på rusfeltet. Enkeltmennesket skal i større grad bli sett, loves det. Regjeringens hovedgrep er å satse videre på ordningen med fritt behandlingsvalg, som er den politiske medisinen på mange av utfordringene i helsevesenet. Gjennom fritt behandlingsvalg sikres brukerne reell innflytelse over eget liv, men denne ordningen har også noen bivirkninger. Private aktører får nemlig et sugerør ned i helseregionenes kasser, noe som fort vil gå ut over det offentlige tilbudet.

Helseminister Bent Høie (H) forventer på sin side at konkurranse skal gi mer behandling for pengene. Og så lover han altså 2,4 milliarder kroner ekstra til rusfeltet, som er første trinn i helsereformen. Neste trinn i reformen kan bli mer dramatisk. Politisk er det svært interessant at de borgerlige partiene står samlet om rusomsorgen, allerede før statsbudsjettet for 2016 er lagt fram. Her har de fire partiene tydeligvis stor omsorg for hverandre.

Private aktører får et sugerør ned i helseregionenes kasser.

Artikkeltags