Flere lærlinger

Det er mange lærlinger i bilverksteder.

Det er mange lærlinger i bilverksteder. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Flere tusen unge står uten lærlingplass, i år som så mange år tidligere.

DEL

KOMMENTARMen nå gjøres det en slags dugnad for å bedre situasjonen. Staten legger press på seg selv, og Næringslivets hovedorganisasjon oppfordrer sine medlemsbedrifter til å skjerpe seg.

De siste offisielle tallene forteller at det ved nyttårsskiftet var 18.600 ungdommer som hadde fått godkjent lærekontrakt. Det er 560 flere enn på samme tid i fjor, men økningen monner lite når det var 27.000 søkere. Regjeringen anslår at det nå er mellom 6.000 og 8.000 som står uten lærlingplass.

Høyre/Frp-regjeringen har økt lærlingtilskuddet med til sammen 12.500 kroner, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) røper at det vil øke ytterligere i neste års statsbudsjett. Under den rødgrønne regjeringen ble tilskuddet økt under finanskrisen, men det sto ellers stille. I opposisjon lover Arbeiderpartiet nå prisverdig å plusse på like mye ekstra som det dagens regjering hittil har lagt på bordet.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Det hører med til historien at både LO og NHO over flere år har stått sammen om å kreve økt lærlingtilskudd. For fire år siden lanserte den rødgrønne regjeringen en såkalt samfunnskontrakt med LO og NHO om at antallet lærlingplasser skulle øke med 20 prosent innen 2015, men tallenes tale viser at antallet bare har økt med skarve fem prosent.

Derfor trengs det enda sterkere lut for å hindre at de seriøse bedriftene føler lærlingene som en klamp om foten når useriøse aktører snor seg unna og dermed vinner anbud. Ordningen må være så god at det å ta inn lærlinger blir et gode for alle parter. Da får unge en fagutdanning som både vil tjene den enkelte og samfunnet. Bedriftene får i neste omgang riktig kompetanse, og det blir som oftest en fast jobb i enden.

Høyre/Frp-regjeringen har innført en forsterket klausul for offentlige anbud. Under NHO-konferansen «Småtinget» skrøt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) av at han selv har ringt rundt til hver statsråd og presset dem til å ta inn lærlinger i departementene. Og det har gitt effekt. Sanner mener staten må holde orden i eget hus før regjeringen med troverdighet kan gå ut å kritisere kommunene og det private næringslivet for ikke å ta inn nok lærlinger.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund kunne på sin side presentere dokumentasjon på at over 700 ordførerkandidater lover å ta inn flere lærlinger i sine kommuner. Det er løfter som forplikter like godt som lokale partiprogrammer. Nå er det opp til velgerne å gjøre sine valg, og så i neste omgang gjøre opp status om fire år. Politikere som ikke lærer, bør da løses fra sin kontrakt.

Ordningen må være så god at det å ta inn lærlinger blir et gode for alle parter.

Artikkeltags